Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Paikkatietopoliittisen selonteon valmistelu hyvässä vauhdissa

Pentti Lähteenoja Julkaisupäivä 27.2.2017 14.45 Blogit

Paikkatietopoliittisen selonteon kick-off -tilaisuus pidettiin 13.2.2017. Paikalla oli noin 150 asiasta kiinnostunutta. Tilaisuudessa tuli konkreettisesti esille aiheen laaja-alaisuus. Paikkatietoja tarvitaan niin autonomisessa liikenteessä kuin vaikkapa asuntokaupassa. Älypuhelimesta voi vielä valita, salliiko puhelimen paikannuksen. Yhteiskunnan toiminta muuttuu vääjäämättä kovaa vauhtia paikkatietoihin perustuvaksi.  (Kick-off -tilaisuuden materiaalit: http://mmm.fi/paikkatietoselonteko/tapahtumat/kick-off)

Paikkatietopoliittisen selonteon tunnus on ’koordinaatit kehitykselle’. Suomessa on paikkatietoalan korkealaatuista osaamista. Julkisen sektorin ylläpitämistä rekistereistä löytyy kosolti paikkatietoja. Selonteon tehtävänä on tuottaa kansallinen tavoitekuva siitä, miten paikkatietotoiminnot voivat tehokkaimmin edesauttaa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä. Kansantalouteen on saatavissa kasvua paikkatietoalalta. Se kuitenkin edellyttää uudenlaista, perinteiset raja-aidat ylittävää yhteistyötä, jota saattaa helpottaa se, että digitalisaation myötä perinteiset toimintamallit muuttuvat joka tapauksessa.

Paikkatietopoliittinen selonteko liittyy hallituksen kärkihankkeeseen ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” [ http://vm.fi/digitalisoidaan-julkiset-palvelut]. Selonteko toteuttaa julkisten palvelujen digitalisoinnin periaatteita ja tavoitteita paikkatietoalalla. Selonteko laaditaan tiiviissä yhteistyössä muiden digihankkeiden kanssa (mm. julkishallinnon paikkatiedon palvelualusta, KIRA-digi ja ASREK) [KIRA-digi: http://www.kiradigi.fi/etusivu.html, ASREK: http://mmm.fi/asrek ]. Julkisen hallinnon ylläpitämät paikkatietovarannot pitää saada keskenään yhteensopiviksi ja kansalaisille sekä yrityksille käyttökelpoiseen muotoon kansallisen palveluväylän kautta. Samalla pitää varmistaa tietoturvan korkea taso ja henkilön oikeus omaan tietoonsa.

Paikkatietopoliittisen selonteon valmistelu lähtee käyttäjien tarpeista. Niitä kartoitetaan sektorikohtaisissa selvityksissä julkishallinnolta, koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä yrityssektorilta. Lisäksi selvitetään teknisen kehityksen vaikutusta paikkatietoinfrastruktuuriin. Selvitykset valmistuvat kevään kuluessa. Käyttäjien tarpeita kartoitetaan myös kuulemistilaisuuksissa, tapaamisissa, seminaareissa, työpajoissa ja kyselyillä.

Kesän aikana analysoidaan selvitysvaiheen tuottamat tulokset. Syyskaudella valmistellaan linjaukset. Alustava tavoite on, että selonteko annettaisiin eduskunnalle vuoden 2017 lopulla. Selonteon toimeenpano ajoittuu kuluvan vaalikauden loppupuolelle ja ensi vaalikauden alkupuolelle. Toimeenpano voi käytännössä olla esimerkiksi julkisten paikkatietoaineistojen avaamista sekä niiden käytettävyyden parantamista. Lainsäädäntöä voidaan kehittää paikkatietoalan kasvua vauhdittavalla tavalla. Paikkatietopoliittisessa selonteossa on koordinaatit kehitykselle. 

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja ja hankkeen strategisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.