Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Ravinteet kiertoon kokeiluohjelman vauhdittamina

Sanna Tikander Julkaisupäivä 8.8.2022 12.02 Blogit MMM

Hyvin suunniteltu ja toteutettu ravinteiden kierrätys edistää tehokkaasti ravinne- ja energiaomavaraisuutta ja maaseutu- ja maatalousyritysten kilpailukykyä sekä elinvoimaisuutta.  Samalla pienennetään ympäristön ravinnekuormitusta ja vähennetään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ruuantuotannossa.

Maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, tuttavallisemmin RKKO, on osa hallitusohjelman toteutusta. Kokeiluohjelman tavoitteena on parantaa kotimaisen ruuantuotannon edellytyksiä, kriisikestävyyttä ja resurssitehokkuutta tukemalla ravinteiden kierrätyksen innovaatioita sekä kokeilu- ja kehittämistoimintaa.

Kokeiluohjelma tukee hankerahoituksella biomassojen ravinteiden prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja sekä korkean jalostusasteen ravinnetuotteiden kehittämistä. Lisäksi edistetään ravinteiden kierrätykseen ja resurssitehokkuuteen sekä biokaasuun liittyvää osaamista ja yhteistyötä.

Kokeiluohjelmassa ei ole käytössä toimialarajoitusta, joten rahoitettujen hankkeiden aiheet voivat vaihdella suuresti. Kehittämisen täytyy kuitenkin aina liittyä biomassojen ravinteiden kierrätyksen edistämiseen.

Nykyisestä Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta myönteisen rahoituspäätöksen on saanut jo 40 tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketta ja 5 investointihanketta. Hankkeet liittyvät lantojen prosessointiin, ravinteiden erottamiseen biokaasutuksen rejekteistä sekä tutkivat elintarviketuotannon tai metsä- ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen prosessointia. Käynnissä on myös hankkeita, jotka liittyvät järviruo’on keräämiseen ja käyttöön, biohiilen käyttöön, turpeen korvaamiseen kasvualustamateriaalina, ravinnekuituihin, kierrätyslannoitetuotantoon sekä kiertolannoitteiden käytön edistämiseen mm. kasvihuoneviljelyssä.

Valtion toisessa lisätalousarviossa on kokeiluohjelmalle myönnetty lisärahoitusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin 3 miljoonaa euroa ja tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyviin investointeihin 7 miljoonaa euroa.  Seuraava kokeiluohjelman hakujakso päättyy jo 31.8.2022, mutta tälle vuodelle on tulossa vielä yksi hakujakso. Myös ensi vuodelle on tulossa uusia hakuja.

Nyt on hyvä aika valmistella uusia hankkeita. Kierrätysravinteille on kysyntää. Kokeiluohjelma tukee ravinnekierrätystoimijoita ideasta innovaatioon ja innovaatioista tuotantomittakaavan toimintaan saakka.

Valtakunnallisen kokeiluohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, jonka verkkosivuilla on kattavasti lisätietoa kokeiluohjelmasta, jo toteutetuista hankkeista ja ajankohtaisimmat hankehaut ja –ohjeet.

MARIKA -hankkeessa viestitään ravinnekierrätyksestä sekä tuetaan kehittämiseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa. 

 Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija
 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.