Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Valmistelu etenee - tavoitteet täsmentyvät

Pentti Lähteenoja Julkaisupäivä 24.8.2016 9.37 Blogit

ASREK-hanke etenee hyvää vauhtia. Kesälomakauden jälkeen pidettiin hankkeen ohjaus- ja johtoryhmän yhteinen työpaja. Tavoitetilaa tarkennettiin hyötyjä priorisoimalla. Lähtökohtana olivat tehdyissä selvityksissä tunnistetut hyödyt. Ryhmätöiden pohjalta valittiin kolme tärkeintä hyötyä. Seuraavaksi pohdittiin kyvykkyyksiä, joita hyötyjen aikaansaaminen edellyttää. Työpajan lopuksi pohdittiin Lean-ajattelun mukaisesti pienintä mahdollista toteutusta, joka kuitenkin tuottaa asiakkaille hyötyä ja arvoa.

Hyötyjä priorisoitava

Asunto-osakkeen perus-, omistaja-, hallinta- ja panttaustietojen julkinen luotettavuus arvioitiin priorisoiduksi hyödyksi. Myös negatiivinen puoli julkista luotettavuutta on tärkeä: asunto-osakkeeseen ei kohdistu muita oikeuksia, kuin mitä rekisteriin on merkitty. Rekisterinpitäjä vastaa tiedon tosiasiallisesta luotettavuudesta. Lainsäädännössä määritellään julkisen luotettavuuden täsmällinen sisältö ja ulottuvuus. Ainakin omistaja- ja panttaustiedot kuuluvat julkisen luotettavuuden piiriin. Rekisteriin voidaan tallentaa myös muita kuin julkisen luotettavuuden piiriin kuuluvia tietoja. Julkisen luotettavuuden piiriin kuuluvat ja muut tiedot tulee kuitenkin esittää selkeästi toisistaan erillään.

Priorisoiduksi hyödyksi arvioitiin myös asunto-osakeyhtiön perustaminen helposti sähköisessä palvelussa ja tietojen ylläpito sekä saatavuus yhden käyttöliittymän välityksellä. Fyysisesti tiedot voivat edelleenkin olla useassa paikassa, kun yhteensopivuus on varmistettu. Jokaiselle huoneistolle annetaan yksilöllinen tunnus ja huoneistoselitelmät rakenteellistetaan. Asunto-osakerekisterin käyttöönoton jälkeen uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan automaattisesti sähköisessä muodossa. Ennen asunto-osakerekisterin käyttöönottoa perustetuille asunto-osakeyhtiöille säädetään kohtuullinen siirtymäaika sekä palkitseminen nopeasta siirtymisestä sähköiseen toimintamalliin.

Toteutus alkaa osakashallinnassa olevista tiloista

Pienin mahdollinen, mutta hyödyllinen toteutus muotoutui työpajassa seuraavaksi: huoneiston omistuksen ja hallinnan kohdetiedot on perustettu luotettavasti sekä uusien sähköisesti perustettavien osakkeiden, että myös vanhojen osakkeiden ja osakekirjojen osalta. Asunto-osakkeet ovat lähtökohtana. Myöhemmässä vaiheessa voidaan harkita myös muita asuntoja kuin asunto-osakkeita ja mahdollisesti muitakin kuin asumiseen käytettäviä tiloja. Toiminnallisesti fokus on asunto-osakeyhtiön osakashallinnan piirissä olevissa tiloissa.

Sidosryhmien näkemykset esiin ennen päätöksiä toteutuksesta

ASREK-hankkeessa on käynnistymässä seuraava vaihe, sidosryhmäkierros. Erityisesti yksityisen sektorin toimijoiden näkemykset ovat tärkeitä jo tässä vaiheessa. Hankkeeseen liittyy useita kymmeniä sidosryhmiä. Väestörekisterikeskuksen johdolla valmistellaan yksilöivän huoneistotunnuksen määrittelyä. Patentti- ja rekisterihallituksen johdolla valmistellaan yksilöivän rakenteellisen huoneistoselitelmän määrittelyä. Valmisteluprojekti viedään loppuun vuodenvaihteeseen mennessä. Sen jälkeen käynnistyvät toteutusprojektit valittujen linjausten mukaan.

Osakekirjat pian historiaa

Maa- ja metsätalousministeriön näkökulmasta ASREK-hanke on kiinnostava. Hanke sijoittuu ministeriön perinteisen tehtäväalueen rajapinnalle. Maanmittaus- ja paikkatietoasiat kuuluvat vanhastaan ministeriön vastuualueeseen. Toisin kuin useimmissa muissa EU-maissa, Suomessa omakotitalot ja asunto-osakkeet ovat luonteeltaan selvästi toisistaan poikkeavia. Omakotitalon tai asunto-osakeyhtiön tontin voi jo nykyään kiinnittää sähköisesti. ASREK-hankkeen myötä myös osakehuoneiston panttaus muuttuu sähköiseksi. Osakehuoneiston omistajan tai asuntokaupan rahoittajan ei enää tarvitse huolehtia osakekirjan säilyttämisestä.


Pentti Lähteenoja

ASREK-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
osastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.
LR
Leena Reuter 7 Vuodet sitten
Panttikirjat ja osakekirjat sähköisenä ovat hyvä ratkaisu, kun eivät katoa. Miten asunto-osakerekisterissä ratkaistaan erilaisten hallinta- ja käyttöoikeuksien kirjaamiset? Ratkaisumalli kannattanee ottaa Kiinteistötietojärjestelmästä.. Mitä ei kirjattu, sitä ei ole.