Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Uutta potkua vesiosaamisen kumppanuuksiin ja kansainvälistymiseen

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa eli tuttavallisemmin elvytyspaketissa tai RRP:ssä (Recovery and Resilience Plan) varattiin vesiosaamisen...

Kesäinen kalastuskausi on alkanut – muistetaan kalastaa vastuullisesti

Monen suomalaisen kesälomaan kuuluu kalastus, tavalla tai toisella. Joillekin kalastus on intohimoinen harrastus, toisille leppoisaa oleskelua luonnon...

Kiinnostaako kansainvälinen ura? Hakeudu valtionhallintoon!

Ulkoministeriön perinteikäs Kavaku-kurssi on monen nuoren asiantuntijan haaveena, siitä kertovat vaikuttavat hakijamäärät. Mutta Kavaku ei suinkaan ole ainoa...

Ilmastotavoitteita ei saavuteta peruutuspeiliin katsomalla

Luonnonvarakeskus julkaisi toukokuussa 2022 kasvihuonekaasuinventaarion pikaennakon maankäyttösektorilta vuodelle 2021. Julkisessa keskustelussa...

Porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiina pilotointivaiheeseen

Porotalous on hyvin laajoja alueita hyödyntävä arktinen luontaiselinkeino. Se perustuu porojen kykyyn tulla toimeen ja hankkia ravintonsa luonnonlaitumilta...

Sidosryhmätyöpajoista ja Ota kantaa -kyselystä erinomaista syötettä kansallisen metsästrategian valmisteluun

Valmisteilla olevan Kansallisen metsästrategian (KMS2035) on tarkoitus ohjata Suomen metsäpolitiikkaa vuoteen 2035 asti. Valmisteluun liittyviä...

Vapaa-ajan kalastuksesta ja metsästyksestä laadukasta lisää ruokapöytään

Huoltovarmuus ja ruokaturva ovat viime aikoina olleet perustellusti otsikoissa lähes päivittäin. Kesän lähestyessä yksittäisten kansalaisten mahdollisuudet...

Kansallinen biotalousstrategia kestävän hyvinvoinnin lähteenä

Tarkastelen blogikirjoituksessani huhtikuussa julkaistua biotalousstrategian päivitystä hyvinvoinnin silmälasien kautta. Hyvinvointitalous koostuu OECD:n...

Alueidenkäytön kehityskuvaa uudistetaan – nyt on oikea hetki vaikuttaa

Alue- ja yhdyskuntarakenne tarkoittaa väestön, asumisen, työpaikkojen, tuotantotoiminnan, palvelujen, vapaa-ajan alueiden, luonnonvarojen, liikenneväylien,...

Vastaus metsäkeskustelun polarisoitumista koskevaan kysymykseen

Haastoin maaliskuun blogissani lukijoita – ja samalla itseäni – pohtimaan, miksi metsäkeskustelu on niin polarisoitunutta. Avaimeksi esitin Metsäkulttuurinen...

Sianlihantuotannon uusin dilemma - karjuporsaiden kirurginen kastraatio

Marinin hallitusohjelmassa on useita eläinten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopuminen on yksi selvitettävistä...

Foppi on kohta edessäsi, oletko valmis?

EU:n komissio julkaisi ruokapoliittisen Pellolta pöytään -strategiansa toimikautensa alussa, keväällä 2020. Se on laaja ja moniulotteinen asiakirja, joka...

Kasvintuotanto osana kestävää kulutusta

Tulevaisuudessa syömämme ruoka ja käyttämämme tuotteet ovat entistä kestävämmin tuotettuja. Kasvintuotannolla ja -jalostuksella on tässä tärkeä rooli. Osa...

Vastuullisesti kohti kestävää kehitystä

Koronapandemia pakotti meidät miettimään huoltovarmuutta. Nyt globaali markkinatalous sakkaa geopoliittisessa turbulenssissa. Samaan aikaan on huolehdittava...

Kalatalouden kyky selviytyä kriiseistä on varmistettava nyt

Kriisitilanteissa korostuu elintarvikkeiden huoltovarmuuden merkitys. Pula ruuasta heikentää nopeasti niin yksittäisen ihmisen kuin koko yhteiskunnan...

Harvasta turvaa muuttuvassa maailmassa

Suomi on tunnetusti harvaan asuttu maa. Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokituksessa harvaan asutuksi maaseuduksi määriteltävät alueet kattavat...

Huoneistotietojärjestelmän seuraava vaihe käynnissä - suunnittelupöydällä askelmerkit tulevaisuuteen

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämishanke (HTJ2-hanke) käynnistettiin maa- ja metsätalousministeriössä syyskuussa 2021. Hanketta valmisteltiin...

Ruokaa myös poikkeavissa oloissa

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisinä tavoitteina on turvata kuluttajille kohtuuhintaiset ja turvalliset elintarvikkeet kaikissa olosuhteissa. Tukien...

Lisää terveellistä ja turvallista kalaa lautaselle

Maaliskuun hienot pilkkikelit houkuttelevat kalansaaliiden äärelle. Koukkuun voi tarttua ahven tai kuha, parhaimmillaan kuuluisa ”kahen kilon siika”.  ...

Kaksi kriisiä ja oppi ruokaturvasta

Sanotaan, että kriisi on mahdollisuus ja kriisit luovat uutta kehitystä. On kuitenkin kriisejä, jotka polttavat maan kehityksen alta pitkäksi aikaa. Tätä...