Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Lihasta, neutraalisti

Lihakeskustelua käydään julkisuudessa usein melko yleisellä tasolla, hatarin taustoin ja tunteella. Tavallista virkamiestä keskustelussa kiusaa se, että liha...

Ahdingosta nousukäyrälle – työtä vaelluskalakantojen ja vesistöjen hyvän tilan parhaaksi

Ilmastomuutoksen vaikutusten lisäksi ja rinnalla merkittävänä globaalina muutostekijänä tulevaisuuttamme uhkaa monimuotoisuuden heikkeneminen. Metsäisenä ja...

 Millainen on sinun sielunmaisemasi? 

 Millainen on sinun sielunmaisemasi? Missä ovat juuresi? Missä haluaisit asua, jos voisit vapaasti valita? Valtaosa suomalaisista asuu kaupungeissa,...

Mikä ohjaa ruokavalintojamme?

Pyrin omassa ruoka-arjessani syömään kestävästi ja syönkin pääosin kasvisruokaa. Olen kuitenkin tunnistanut muutamia tilanteita, joissa liha valikoituu...

Puhdas vesi on elinehto, sitä on suojeltava

Suomella on runsaat ja korkealaatuiset vesivarat. Meillä on makeaa vettä, järviä, jokia ja pohjavettä. Hyvä vedenlaatu on vuosikymmeniä jatkuneen vesivarojen...

Maaseudun omistajanvaihdoksiin uusi tukiväline, joka kannustaa omistajanvaihdosten toteuttamiseen

Maa- ja metsätalousministeriö sai maaseudun yritysten kehittämiseen EU:n maaseuturahaston elpymisvaroja 26 miljoonaa euroa. Yhdeksi rahoituksen kohteeksi on...

Ruokapöydässä yksityisestä tulee globaalia

Ruoka tuo meidät joka päivä yhteisiin pöytiin. Ruoka yhdistää meidät myös isoissa tulevaisuuden kysymyksissä. Neuvotteluissa ilmastonmuutoksesta, luonnon...

Yhteistyössä metsätalouden vesistövaikutusten hillintään

Useat viimeaikaiset tutkimukset ja selvitykset ovat vahvistaneet, että suometsien hoito ja käyttö aiheuttavat suurimman osan metsätalouden...

Maa- ja puutarhatalouden työvoimasta ja sen ajoittaisesta puutteesta

Kuluneina kahtena keväänä on maa- ja puutarhatalouden työvoimasta ja tarkemmin sen uhkaavasta puutteesta keskusteltu paljon. Täysin oikeutetusti, koska...

Lannoitelainsäädäntö tukemaan turvallista ravinnekierrätystä

Kesällä 2019 hyväksytyn EU:n lannoitevalmisteasetuksen soveltaminen alkaa 16.7.2022. Asetus on osa EU:n kiertotalouspakettia ja sen tarkoituksena on luoda...

Muutos omalla lautasella

Peruna. Kesäisellä vierailulla Mikkelin vasta avatussa sodan ja rauhan keskus Muistissa oli pysähdyttävä katsomaan, millaisia sanapilviä rintamalta...

Yhteydet monipaikkaisuuden ja elinvoiman ehtona

Kuulun niihin, joille etätyö sopii loistavasti. Pidän työnteon vapaudesta ja rauhasta ja siitä ettei työtä tarvitse tehdä samaa seinää tuijottaen tai samaan...

Blogin esikatselukuva

Valtion talousmetsät ja luonnon monimuotoisuus

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi keväällä 2020 Metsähallitukselle uudet omistajapoliittiset linjaukset vuosille 2020–2024....

Kohtalonyhteys: Itämeri ja ravinteiden kierrätys

Itämeri on meidän meremme, historiallinen yhteys ulkomaailmaan. Ihmisten pitkä historia Itämeren valuma-alueilla on jättänyt suuren jäljen. Meri voi huonosti...

Ruoantuotantoa ilmastoa kunnioittaen

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä dityppioksidin ja metaanin vähentäminen on tunnustetusti vaikeaa. Päästöt tulevat pääasiassa eläimistä, lannasta ja...

Tunnetko jo särjen, muikun ja muut kotimaisen ilmastoruoan tähdet?

Kotimainen kala on tulevaisuuden ruokaa. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia elintarvikkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, terveellisyydestä ja...

Kiinteistötoimituksiin joustoa ja oikeusturvaa 

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Esityksellä mahdollistettaisiin...

Eläintunnistusjärjestelmälain kokonaisuudistus etenee 

Eläintunnistusjärjestelmälain kokonaisuudistus etenee. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on tarkoitus saada voimaan syksyllä 2021. ...

Ruokajärjestelmien muuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia

Maapallon kestävän ruuantuotannon tulevaisuus on soppa, jonka reseptin kehittämiseen tarvitaan meitä kaikkia. Ruokajärjestelmät vaikuttavat kestävän...

Miten EU:n metsästrategia vaikuttaa yksittäiseen metsänomistajaan?

Komissio julkaisi 16.7.2021 etukäteen paljon keskustelua herättäneen EU:n metsästrategian. Strategia on luonteeltaan komission tiedonanto, joka ei...