Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Hanhestako riistalaji? - Ei ennen EU-vaikuttamista

Viime keväänä valkoposkihanhet aiheuttivat ennennäkemättömän suuret vahingot maataloudelle. Vahingot olivat jopa suuremmat kuin maakotkan, hirven,...

Tietoa taimenesta tarvitaan

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä sidosryhmien kanssa johdonmukaisesti tehnyt useiden vuosien ajan töitä vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden...

Saimaalle mahtuu jatkossakin sekä saimaannorppa että kalastus

Viime aikoina on keskusteltu paljon saimaannorpan suojelusta. Lajin suojelustrategian tavoitteena on, että saimaannorppakanta kasvaa vakaasti ja kannan koko,...

Vuosi 2021 on hedelmien ja vihannesten vuosi

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous nimitti joulukuussa 2020 vuoden 2021 kansainväliseksi hedelmien ja vihannesten vuodeksi. YK:n elintarvike- ja...

EU:n uuden metsästrategian toimeenpanovaihe on jopa tärkeämpi kuin itse strategia

Tulevana kesänä julkaistava EU:n uusi metsästrategia on luonteeltaan komission tiedonanto, joka ei sinällään velvoita jäsenmaita. Siinä kyllä linjataan...

Ajassa uudistuva maaseutu tehdään yhdessä

”Ajassa uudistuva maaseutu” on ehdotus seitsemänneksi maaseutupoliittiseksi kokonaisohjelmaksi vuosille 2021-2027. Se ponnistaa mahdollisuuksista, joita...

Voiko tätä syödä?

Tulevaisuuden ruuantuotantomahdollisuuksia ansiokkaasti kuvaava televisiosarja ”Voiko tätä syödä?” on herättänyt minussa ja varmasti monessa muussakin...

Kevään tulvatilanne näyttää melko rauhalliselta, mutta varautumistyö tuleviin haasteisiin on käynnissä

Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän sää- ja vesioloihin liittyviä ääritilanteita. Sademäärä lisääntyy ja rankkasateita tulee yhä useammin, merivedenpinta...

Evon tulevaisuudesta on päätettävä harkiten

Suomessa on jo tällä hetkellä 40 kansallispuistoa ja 41. on valmisteilla Sallaan. Jos Evolle perustettaisiin kansallispuisto, se tarkoittaisi Evon...

Urakka valkohäntäpeurakannan pienentämiseksi jatkuu

Luonnonvarakeskus on juuri julkaissut hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran kanta-arviot, mikä luo hyvän lähtökohdan menneen kehityksen arviointiin ja...

Ruuasta lämmöllä ja lempeästi

Voiko ruuasta keskustella ilman syyllistämistä tai nälvimistä? Onko toinen ruuasta keskustelija minulle aina uhka vai voisiko hän olla mahdollisuus? Ovatko...

Tuet turvaavat elämisen edellytyksiä myös poikkeusoloissa

Ruuantuotannon ja maaseutujen elinvoimaisuuden rahoitukseen käytetään vuosittain noin kaksi miljardia euroa. Tuet näkyvät kuluttajille muun muassa...

Metsäpuiden geenivarojen suojelu on osa luonnon monimuotoisuuden suojelua

Metsien monimuotoisuuden suojeluksi ei aina riitä tietyn yksittäisen puun tai metsäalueen suojelu rauhoittamalla ja jättämällä se koskemattomaksi. Myös lajin...

Uusi työsopimus

Pandemian riehuessa pahimmillaan olen aistinut, että työyhteisömme on jo suunnannut katseensa aikaan, jolloin voimme turvallisesti palata läsnätyöhön. Näillä...

Brexit yllätti Ison-Britannian kuin talvi autoilijan

Brexit eli Ison-Britannian ero Euroopan Unionista toteutui vuosien jahkailun jälkeen tammikuussa 2020. Erosopimuksessa määritellyn siirtymäkauden päättyessä...

Kuntavaalit edistämässä kestävää ruokajärjestelmää

Julkisia hankintoja tehdään vuosittain yli 30 miljardilla eurolla, josta elintarvikehankintojen osuus on noin 350 miljoonaa euroa. Summat tekevät julkisista...

Ministeriö luottaa tutkittuun tietoon päätöksenteon perustana

Elämme tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia aikoja, monessakin mielessä. Itselleni tutkijan koulutuksen saaneena on ollut hämmentävää seurata viime aikojen...

Kalastuksenvalvonta varmistaa kalan arvoketjun vastuullisen toiminnan

Itämeren kalaa voi ympäristötietoinen kuluttaja syödä hyvillä mielin. Sen takaa Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka, jonka noudattamista valvotaan...

Kattavammalla DNA-seurannalla tarkempaa tietoa susikannasta

Suomessa käydään vuodesta toiseen samanlaisena toistuvaa keskustelua susiyksilöiden määrästä. Unohdetaan, että Luonnonvarakeskuksen suden kanta-arvio kuvaa...

Ruokarauhaa

Sunnuntaisin kokoonnutaan monessa perheessä yhteiselle aterialle. Vaihdetaan viikon kuulumiset ja jutellaan ajankohtaisista asioista. Niin meilläkin. Puhumme...