Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Kansainvälisellä taivaalla ohutta sumupilveä

Kävin kolmen päivän aikana Riadissa, Berliinissä ja Roomassa. Saattaa vaikuttaa tehokkaalta, mutta todellisuudessa istuin läppärini edessä tutuissa...

Hiilikompensaatioiden kehittäminen kaipaa selkeitä pelisääntöjä

Yritykset, muut yhteisöt ja myös yksityiset henkilöt ovat alkaneet kiinnostua päästöjensä kompensoimisesta, ja Suomeenkin on syntynyt vapaaehtoisia...

Maatalousvalvonnan kehittämisellä halutaan vähentää byrokratiaa

Maataloustuotannon valvonnalla on useita tavoitteita. Valvonnalla muun muassa turvataan kansanterveyttä, eläinten ja kasvien terveyttä sekä eläinten...

Suomen riistakeskuksen on voitava puuttua ihmisen turvallisuutta uhkaaviin susiin

Julkisella vallalla on oltava tehokkaat keinot, joilla taata ihmisten turvallisuus. Tästä syystä Suomen riistakeskus voi metsästyslain nojalla myöntää...

Keppi vai porkkana – kas siinäpä pulma

Sääntelyn rinnalle ovat yhteiskunnallisessa ohjauksessa nousemassa myös pehmeämmät vaikuttamisen keinot kuten sopimuksellisuus ja informaatio-ohjaus....

Huoneistotietojärjestelmä kehittyy – todelliset tuottavuusharppaukset vasta edessä

Huoneistotietojärjestelmän ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön järjestelmä, jossa hallitaan asunto-osakeyhtiöiden sekä tiettyjen keskinäisten...

Vuonna 2021 katse kohti tulevaa – etätyöt ja monipaikkaisuus ovat tulleet jäädäkseen

Viime vuosi jää varmasti jokaisen mieleen ainutlaatuisuudessaan – etätöinä, videokokouksina, ajoittaisena hämmennyksenä ja pelkonakin. Vuosi otti paljon,...

Tietoaineistot ja digitalisaatio maankäyttösektorin ilmastoratkaisujen vauhdittajana

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asetti keväällä 2020 – osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta – laajapohjaisen yhteistyöryhmän laatimaan...

Yksityinen pääoma ja tulosperusteiset rahoitusmallit ratkaisuiksi ympäristöhaasteisiin?

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ja ilmastonmuutos kiihtyy. Ratkaisut vaativat laajoja, jopa systeemisiä muutoksia ja todella suuria rahallisia panostuksia....

Käyttäytymistiedettä tarvitaan kriisien hoidossa

Tuoko teknologia ja tieto päästövähennyskeinoista pelastuksen ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen? Ei täysin. Teknologia ei riitä, jos meillä ei ole...

Ratkaisun hetket EU:n metsäaloitteissa

Metsistä on tänä vuonna käyty kiivasta keskustelua sekä EU:n komissiossa, neuvostossa että parlamentissa, niin asiantuntija- kuin poliittisella tasolla....

Katse jalkoihin – miksi minun pitäisi välittää maaperästä?

Käsi pystyyn! Kuinka moni ajattelee ulkoillessaan jalkojensa alla olevaa maaperää? No, en minäkään, mutta kyllä kannattaisi. Maaperän ja sen toimintojen...

Åland! Douze points! Leader-työn helmiä juhlittiin koko Suomessa

Maaseudun paikallisen kehittämisen tulokset ja Leader-työn oivallukset toivat valoa ja iloa syksyyn Leader-ajankohtaispäivässä. Etukäteen jännitti, miten...

Ruokaa omasta maasta – yhdessä eteenpäin

Vuosi 2020 jää monelle mieleen Koronavuotena. Minulle tämä vuosi jää mieleen erityisesti vuotena, jolloin huoltovarmuuden merkitys tunnustettiin...

Suo siellä, vetelä täällä, kosteikko kaikkialle

Suomi on kosteikkojen luvattu maa. Vettä sataa enemmän kuin haihtuu, hyvä vesien hallinta on olennainen osa suomalaista maa- ja metsätaloutta. Veden...

Vesiviljely, alkutuotannon helmi

Kalojen ja muiden vedenelävien tuottaminen luonnonvesissä tai maan päällä altaissa on nuori alkutuotannon muoto. Vesiviljelyllä on kuitenkin monia...

Elintarvikemarkkinalaki kuroo umpeen elintarvikeketjun luottamusvajetta

Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain uudistamisesta esiteltiin eduskunnalle valtioneuvoston istunnossa 29.10.2020. Nykyistä lakia uudistetaan...

Kuivatuksen mallimaasta vesienhallinnan edelläkävijäksi

Viime vuosien vaihtelevat sää- ja vesitilanteet antavat osviittaa siitä, miten ympäristömme on muuttumassa ja millaisiin ilmiöihin on sopeuduttava niin maa-...

Maatalouspolitiikan ympäristötoimet kasvavat – ja näin siitä neuvotellaan

Kuvittele laiva, jossa on 27 moottoria ja kolme kapteenia. Moottorit ovat eri puolilla alusta, niiden kokoerot ovat valtavat ja käytettävä energiakin...

Traktorilla maapallon ympäri 

Peltorakenteen kehittämisohjelmassa on tavoitteena säästää huomattava määrä maatalouden kustannuksia. Vuorineuvos Karhisen raportissa ”Uusi alku. Maatalous...