Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sisällöt, joissa luokitus Tuula Packalen .

Luonto + talous = biotalous 

Cambridgen yliopiston emeritusprofessori Partha Dasgupta kannustaa The Economics of Biodiversity -raportissaan ottamaan käyttöön myös luontopääoman kulumista...

Ilmastotavoitteita ei saavuteta peruutuspeiliin katsomalla

Luonnonvarakeskus julkaisi toukokuussa 2022 kasvihuonekaasuinventaarion pikaennakon maankäyttösektorilta vuodelle 2021. Julkisessa keskustelussa...

Vastuullisesti kohti kestävää kehitystä

Koronapandemia pakotti meidät miettimään huoltovarmuutta. Nyt globaali markkinatalous sakkaa geopoliittisessa turbulenssissa. Samaan aikaan on huolehdittava...

Metsädialogi ennen ja nyt

Dialogi on sekä hyvää vuoropuhelua että yhdessä ajattelua. Dialogin ja eri näkökulmien tasapuolisuutta voidaan tukea vuorovaikutustekniikoilla, joiden...

EU:n uuden metsästrategian toimeenpanovaihe on jopa tärkeämpi kuin itse strategia

Tulevana kesänä julkaistava EU:n uusi metsästrategia on luonteeltaan komission tiedonanto, joka ei sinällään velvoita jäsenmaita. Siinä kyllä linjataan...

Keppi vai porkkana – kas siinäpä pulma

Sääntelyn rinnalle ovat yhteiskunnallisessa ohjauksessa nousemassa myös pehmeämmät vaikuttamisen keinot kuten sopimuksellisuus ja informaatio-ohjaus....

Uusi tasapainotila koronakevään jälkeen?

Koronapandemian vuoksi nettikauppa ja esimerkiksi ruoan kotiinkuljetus kasvoivat hurjasti, puukauppoja tehtiin sähköisesti, suksivoidefirma valmisti...

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään 7 tulosta.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.