Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Oikeista ja vääristä hiilinielulaskelmista - osa 2

Yle uutisoi tänään tutkija Sampo Soimakallion laskelmasta, jonka mukaan Suomen metsien hakkuutasoa tulisi alentaa olennaisesti EU:n LULUCF-asetuksen...

Valvonnan tehostaminen on Suomen lahja Itämeren lohelle

Suomi tukee Kansainvälisen lohen vuoden (The International Year of the Salmon) hanketta omilla toimillaan ja toteuttamalla johdonmukaisesti omia kansallisia...

Arvostuksesta ja rakkaudesta lehmään

Pikkutytöstä asti halusin eläinlääkäriksi. Kaikki eläimet ovat kiinnostaneet minua aina, luonnon villieläimistä kotieläimiin. Mutta lehmiä minä halusin...

Lisää vastuullisuutta lautaselle

Julkisissa elintarvike- ja ateriapalveluhankinnoissa on osattava jatkossa vaatia vahvemmin hinnan lisäksi myös laatua ja vastuullisuutta. Kunnilla on tässä...

Metsälajien uhanalaisuuskehityksessä plussia ja miinuksia

Perjantaina 8.3.2019 tapahtui Suomessa paljon. Naistenpäivän ja hallituksen eroamisen ohella uutiseksi nousi lajien uhanalaisuusarvioinnin eli Punainen kirja...

Metsästrategia metsäpolitiikan kulmakivenä

Vuonna 2015 vahvistettua Kansallista metsästrategiaa 2025 on toimeenpantu viime vuodet menestyksekkäästi. Metsäala on kasvanut ja uudistunut ja myös...

Omavalvonta on paras renki, mutta isäntääkin tarvitaan

Vanhustenhoitoa koskevassa keskustelussa on pohdittu yritysten omavalvonnan ja työn tilaajan valvonnan suhdetta. Kirjoituksissa on viitattu myös muiden...

Metsästä lautaselle

Meitä metsästäjiä on noin 300 000 ja hirvijahteihin osallistuu vuosittain noin joka kolmas. Lihasaaliskin on kunnioitusta herättävä, noin 10 miljoonaa kiloa...

Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa

Suomi on metsäinen maa. Kun maata tarvitaan rakentamiseen tai maatalouteen, kohdistuu muutos väistämättä metsiin. Vaikka metsäkato eli metsien raivaaminen...

Pelkkää perunaa vai yhteiskunnallista vaikuttavuutta?

Meitä kollegojen kanssa korpeaa edelleen erään toisen ministeriön virkamiehen muutaman vuoden takainen sutkaus MMM:n hallinnonalan...

Luontotyyppejä ja kokonaiskestävyyttä

Joulun alla julkaistu arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta kertoi uhanalaistumiskehityksen jatkuvan edelleen. Hankkeen metsäasiantuntijatyöryhmän...

Tulosohjausta vai tulosten ohjausta?

Joillain tahoilla on aiheuttanut hämmennystä se tosiasia, että ministeriöt ohjaavat valtion virastoja. Tulosohjauksen käsite herättää epäilyksiä varsinkin,...

Tyynenmeren mallia Pohjolan ilmastokeskusteluun

Minulla on ollut tämän vuoden aikana mahdollisuus osallistua kahteen pyöreän pöydän Talanoa-keskusteluun, joissa on pohdittu Suomen mahdollisuuksia lisätä...

Oikeista ja vääristä hiilinielulaskelmista

Helsingin Sanomat nosti viikonloppuna esiin virheen Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijan marraskuussa esittämissä metsien hiilinieluarvioissa (HS 8.12.)....

Itämeren kalastuskiintiöt vuodelle 2019 – taustaa ja tosiasioita

Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti eilen Itämeren vuoden 2019 kalastuskiintiöistä. Nyt kun päätös on tehty, haluan kalastuskiintiöneuvotteluista...

Juurikääpä menestyy muuttuvassa ilmastossa – uusia torjuntatyökaluja kehitteillä

Ilmastonmuutokseen liittyvät metsätuhot ovat olleet kuluvana vuonna yleinen uutisaihe. Talvimyrskyjen aiheuttamat laajat lumituhot koettelivat alkuvuodesta...

Itämeri mielessäin

Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström keksi mökillään tavan poistaa fosforia Itämerestä. Tärkeä osa työstäni maa- ja metsätalousministeriön...

Kestävän talouden tulevaisuus on maaseudun tulevaisuus

Kaupungeissa ja niiden kehysalueilla asuu tällä hetkellä 70 prosenttia Suomen väestöstä. Väestönkasvu on keskittynyt Helsingin, Tampereen, Oulun ja Turun...

Ilmastonmuutos koettelee muutosvalmiuttamme

Muutokseen sopeutuminen on riskienhallintaa, iskunkestävyyttä ja uusiin mahdollisuuksiin tarttumista Heinäkuu oli Ilmatieteen laitoksen mittaushistorian...

Paikkatiedoilla toimivampi arki kaikille

Varsinkin näin kesälomien aikaan moni etsii uusia, itselle tuntemattomia reittejä ystävien mökille, metsäretkillä, veneillen tai vaikka pyöräillen. Kartat ja...