Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Miten metsänomistaja voi varautua ilmastonmuutokseen?

Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt vaikuttavat myös metsiin ja metsätalouteen. Laajoja hyönteistuhoja on jo nähty sekä Keski-Euroopan että...

Kuivuus kurittaa Eurooppaa – Suomenkin tulee varautua kuivakausiin

Poikkeuksellinen kuivuus on piinannut lähes koko Eurooppaa tänä kesänä. Suomenkin media on ollut täynnä uutisia Euroopan tukalasta tilanteesta, vaikka Suomi...

Ilmaista ruokaa ei ole - lahjoitusruoka edistää ruokajärjestelmän kestävyyttä 

Ruokahävikki eli syömäkelpoisen ruoan heittäminen roskiin kuormittaa ympäristöä ja on taloudellisesti kannattamatonta. Lisäksi se on sosiaalisesta...

Karhun kannanhoidollinen metsästys on tärkeää karhun ihmisarkuuden ylläpitämiseksi

Yleinen harhaluulo on, ettei metsästyksellä voitaisi vaikuttaa karhujen käyttäytymiseen – ”kuollut karhu ei opi”.  Yksittäisen uhkaa aiheuttavan karhun...

Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi Suomeen pakolaisina myös lemmikkejä

Helmikuun 24. on piirtynyt muistiimme päivänä, joka mullisti maailmamme. Venäjä aloitti aggressiivisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, ja mielikuvamme...

Ravinteet kiertoon kokeiluohjelman vauhdittamina

Hyvin suunniteltu ja toteutettu ravinteiden kierrätys edistää tehokkaasti ravinne- ja energiaomavaraisuutta ja maaseutu- ja maatalousyritysten kilpailukykyä...

Harjoittelujakso voi avata tien ministeriöuralle

Luulenpa, etten ole ainoa metsätieteiden opiskelija, joka on haaveillut harjoittelusta maa- ja metsätalousministeriössä, ja tunnenkin itseni hyvin...

Huoneistotietojärjestelmä kehittyy ja etenee

Huoneistotietojärjestelmän tietosisältö on laajenemassa. Huoneistotietojärjestelmää koskevaan lainsäädäntöön valmistellaan muutosta, jolla...

Kalatalouden paikalliset toimijat entistä vahvempina uudelle rahoituskaudelle

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) tukema kalatalouden paikallinen kehittäminen on pyörähtänyt käyntiin ministeriön hyväksyttyä...

Uudistuva osaaminen suomalaisen alkutuotannon tukena

Alkaneen kasvukauden äärellä satokauden työt täyttävät ajan ja ajatukset. Niitä varjostavat kuitenkin syksystä saakka nopeasti nousseet tuotantopanosten...

Tiedossa neljä kuukautta puhdasta ruokailoa!

Parasta heinäkuussa on kotimaisen ruuan runsaus turuilla, toreilla ja kaupan hyllyillä. Toiseksi parasta on heinäkuulle sijoittuva kesäloma. Kotimaisten...

Uutta potkua vesiosaamisen kumppanuuksiin ja kansainvälistymiseen

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa eli tuttavallisemmin elvytyspaketissa tai RRP:ssä (Recovery and Resilience Plan) varattiin vesiosaamisen...

Kesäinen kalastuskausi on alkanut – muistetaan kalastaa vastuullisesti

Monen suomalaisen kesälomaan kuuluu kalastus, tavalla tai toisella. Joillekin kalastus on intohimoinen harrastus, toisille leppoisaa oleskelua luonnon...

Kiinnostaako kansainvälinen ura? Hakeudu valtionhallintoon!

Ulkoministeriön perinteikäs Kavaku-kurssi on monen nuoren asiantuntijan haaveena, siitä kertovat vaikuttavat hakijamäärät. Mutta Kavaku ei suinkaan ole ainoa...

Ilmastotavoitteita ei saavuteta peruutuspeiliin katsomalla

Luonnonvarakeskus julkaisi toukokuussa 2022 kasvihuonekaasuinventaarion pikaennakon maankäyttösektorilta vuodelle 2021. Julkisessa keskustelussa...

Porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiina pilotointivaiheeseen

Porotalous on hyvin laajoja alueita hyödyntävä arktinen luontaiselinkeino. Se perustuu porojen kykyyn tulla toimeen ja hankkia ravintonsa luonnonlaitumilta...

Sidosryhmätyöpajoista ja Ota kantaa -kyselystä erinomaista syötettä kansallisen metsästrategian valmisteluun

Valmisteilla olevan Kansallisen metsästrategian (KMS2035) on tarkoitus ohjata Suomen metsäpolitiikkaa vuoteen 2035 asti. Valmisteluun liittyviä...

Vapaa-ajan kalastuksesta ja metsästyksestä laadukasta lisää ruokapöytään

Huoltovarmuus ja ruokaturva ovat viime aikoina olleet perustellusti otsikoissa lähes päivittäin. Kesän lähestyessä yksittäisten kansalaisten mahdollisuudet...

Kansallinen biotalousstrategia kestävän hyvinvoinnin lähteenä

Tarkastelen blogikirjoituksessani huhtikuussa julkaistua biotalousstrategian päivitystä hyvinvoinnin silmälasien kautta. Hyvinvointitalous koostuu OECD:n...

Alueidenkäytön kehityskuvaa uudistetaan – nyt on oikea hetki vaikuttaa

Alue- ja yhdyskuntarakenne tarkoittaa väestön, asumisen, työpaikkojen, tuotantotoiminnan, palvelujen, vapaa-ajan alueiden, luonnonvarojen, liikenneväylien,...