Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ilmastoratkaisuna

Miten tulevassa EU:n ilmastopaketissa huomioidaan maankäyttösektorin mahdollisuudet? EU julkistaa 14.7. kattavan ilmastolakipaketin, joka kulkee nimellä Fit...

CAP-uudistuksesta poliittinen sopu

”Tässäkö tää oli?” kysyy Arttu Wiskari kuuluisassa laulussaan. Luulen, että samanlainen tunne oli kaikilla niillä, jotka ovat läheltä seuranneet yli kolme...

Hyvinvoiva maaperä on avainroolissa kestävän kehityksen mukaiselle tulevaisuudelle

Kaikki lähtee jalkojemme alta – hyvinvoiva maaperä on paitsi ruuantuotannon edellytys, myös valtava hiilen varasto ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä....

Leader on kunnille hyvä sijoitus – sen avulla toteutetaan asukkaiden ja yritysten uusia ideoita ympäri Suomen

Suomen kaikilla maaseutualueilla ja monissa kaupungeissakin valmistellaan parhaillaan paikallisia kehittämisstrategioita. Yhteisenä tavoitteena niin...

Miksi mökkirantani katoaa horisonttiin

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Merkittävä osa näistä sijaitsee veden äärellä. Vesi onkin suomalaisille tärkeä elementti, koska mehän asumme...

Ehdollisuus ja ekojärjestelmä vahvistavat maatalouspolitiikan ympäristövaikuttavuutta

Parhaillaan uudistetaan EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP). EU-asetusten päälinjoista pyritään pääsemään sopuun jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja...

Mikä ihmeen taksonomia?

Rahoitusmarkkinoilla on koettu ongelmaksi, että erilaisia kestäväksi mainostettuja sijoituskohteita on olemassa pilvin pimein. EU:n kestävän rahoituksen...

Metsäasiat kiinnostavat nuoria

Kansalliseen metsästrategiaan 2025 on kirjattu, että nuorten osallistamiseen ja osallisuuteen kiinnitetään strategiakaudella erityistä huomiota. Myös...

Kansainvälinen kauppa tarvitsee yhteisiä pelisääntöjä myös eläintautien torjunnassa

Maailman eläintautijärjestöllä (OIE) on suuri rooli, kun puhutaan vaikkapa lintuinfluenssasta, joka on jälleen tänä keväänä koetellut Euroopan maita rajusti....

Positiivisia näkymiä…

Valtiovarainministeriön tuore taloudellinen katsaus avaa suhteellisen positiivisia näkymiä talouden kehittymisestä lähivuosille. Toisaalta korona epidemia ei...

Hanhestako riistalaji? - Ei ennen EU-vaikuttamista

Viime keväänä valkoposkihanhet aiheuttivat ennennäkemättömän suuret vahingot maataloudelle. Vahingot olivat jopa suuremmat kuin maakotkan, hirven,...

Tietoa taimenesta tarvitaan

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä sidosryhmien kanssa johdonmukaisesti tehnyt useiden vuosien ajan töitä vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden...

Saimaalle mahtuu jatkossakin sekä saimaannorppa että kalastus

Viime aikoina on keskusteltu paljon saimaannorpan suojelusta. Lajin suojelustrategian tavoitteena on, että saimaannorppakanta kasvaa vakaasti ja kannan koko,...

Vuosi 2021 on hedelmien ja vihannesten vuosi

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous nimitti joulukuussa 2020 vuoden 2021 kansainväliseksi hedelmien ja vihannesten vuodeksi. YK:n elintarvike- ja...

EU:n uuden metsästrategian toimeenpanovaihe on jopa tärkeämpi kuin itse strategia

Tulevana kesänä julkaistava EU:n uusi metsästrategia on luonteeltaan komission tiedonanto, joka ei sinällään velvoita jäsenmaita. Siinä kyllä linjataan...

Ajassa uudistuva maaseutu tehdään yhdessä

”Ajassa uudistuva maaseutu” on ehdotus seitsemänneksi maaseutupoliittiseksi kokonaisohjelmaksi vuosille 2021-2027. Se ponnistaa mahdollisuuksista, joita...

Voiko tätä syödä?

Tulevaisuuden ruuantuotantomahdollisuuksia ansiokkaasti kuvaava televisiosarja ”Voiko tätä syödä?” on herättänyt minussa ja varmasti monessa muussakin...

Kevään tulvatilanne näyttää melko rauhalliselta, mutta varautumistyö tuleviin haasteisiin on käynnissä

Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän sää- ja vesioloihin liittyviä ääritilanteita. Sademäärä lisääntyy ja rankkasateita tulee yhä useammin, merivedenpinta...

Evon tulevaisuudesta on päätettävä harkiten

Suomessa on jo tällä hetkellä 40 kansallispuistoa ja 41. on valmisteilla Sallaan. Jos Evolle perustettaisiin kansallispuisto, se tarkoittaisi Evon...

Urakka valkohäntäpeurakannan pienentämiseksi jatkuu

Luonnonvarakeskus on juuri julkaissut hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran kanta-arviot, mikä luo hyvän lähtökohdan menneen kehityksen arviointiin ja...