Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sisällöt, joissa luokitus Jaakko Nippala .

Metsäkadon hillitseminen on yhteinen haaste

Globaalista näkökulmasta katsottuna metsäkadon hillitseminen on suuri haaste. Metsiin liittyen vuoden 2021 ilmastokokouksessa Glasgow’ssa allekirjoitettiin...

Yhteistyössä metsätalouden vesistövaikutusten hillintään

Useat viimeaikaiset tutkimukset ja selvitykset ovat vahvistaneet, että suometsien hoito ja käyttö aiheuttavat suurimman osan metsätalouden...

Metsäasiat kiinnostavat nuoria

Kansalliseen metsästrategiaan 2025 on kirjattu, että nuorten osallistamiseen ja osallisuuteen kiinnitetään strategiakaudella erityistä huomiota. Myös...

Tietoaineistot ja digitalisaatio maankäyttösektorin ilmastoratkaisujen vauhdittajana

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asetti keväällä 2020 – osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta – laajapohjaisen yhteistyöryhmän laatimaan...

Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.