Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sisällöt, joissa luokitus Vesa Ruusila .

Nyt keskustellaan erätaloudesta

Hallituskauden vaihtuessa on hyvä kerrata myös erätalouden tapahtumia ja ilmiöitä. Vapaa-ajan kalastuksen, kalakantojen hoidon ja metsästyksen normaali...

Pienpetokilpailuissa voittajan ratkaisevat pyyntitaidot – pyyntialue on tuhansia hehtaareja

Eräs merkittävimpiä toimia, joilla ihminen on muuttanut Suomen alkuperäistä luontoa, on ollut ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella alueellemme...

Vapaa-ajan kalastuksesta ja metsästyksestä laadukasta lisää ruokapöytään

Huoltovarmuus ja ruokaturva ovat viime aikoina olleet perustellusti otsikoissa lähes päivittäin. Kesän lähestyessä yksittäisten kansalaisten mahdollisuudet...

Urakka valkohäntäpeurakannan pienentämiseksi jatkuu

Luonnonvarakeskus on juuri julkaissut hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran kanta-arviot, mikä luo hyvän lähtökohdan menneen kehityksen arviointiin ja...

Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.
Sisältö, joissa tagi luokitus.