Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sivut, joissa tagi poronhoito .

Missä mennään poronhoidon ohjauksessa?

Maa- ja metsätalousministeriö esitteli maaliskuun lopulla poronhoitoa koskevan verkkokyselyn yhteenvedon ennakkoon Rovaniemellä keskeisille sidosryhmille....