CAP-ajankohtaiskatsaukset

 

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa? 

 

15.12.2022

•    Uudistetun maatalouspolitiikan toimeenpano alkaa 1.1.2023 vaiheittain ja työ Ruokavirastossa on hyvässä vauhdissa. Ruokavirasto on tiedottanut useilla viljelijäuutiskirjeillään vuonna 2023 käyttöön otettavista tukijärjestelmistä ja muutosten huomioimisesta käytännön tasolla. Hakuajoista tiedotetaan erikseen.
•    Uudistukseen liittyvien lakien valmistelu eduskunnassa etenee hyvin ja lait saadaan voimaan vuoden alussa. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi mietintönsä 11.11.2022. 
•    Uudistukseen liittyen maa-ja metsätalousministeriö antaa useita valtioneuvoston asetuksia, joilla säädetään tukijärjestelmien tarkemmista ehdoista.  Suuri osa asetuksista on jo ollut lausunnolla ja niiden viimeistely on käynnissä. Asetukset tulevat voimaan vaiheittain alkuvuoden 2023 aikana. 
•    Ruokavirasto, ELYt, kunnat ja Leader-ryhmät järjestävät uuden kauden toimenpiteisiin liittyvää koulutusta. 

•    Euroopan komissio on hyväksynyt kaikkien maiden CAP-suunnitelmat vuosille 2023-2027. Viimeisenä hyväksyttiin Alankomaiden suunnitelma 13.12.2022. Suomen CAP-suunnitelma hyväksyttiin ensimmäisten joukossa 31.8.2022. Tieto hyväksytyistä suunnitelmista löytyy täältä.  

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa?

21.9.2022

•    Euroopan komissio hyväksyi 31. elokuuta Suomen CAP-suunnitelman vuosille 2023-2027. Suomi kävi neuvotteluja komission kanssa kesä- ja heinäkuussa ja viimeistelty CAP-suunnitelma toimitettiin Euroopan komissiolle 20. heinäkuuta. Komissio hyväksyi 31. elokuuta myös Tanskan, Irlannin, Portugalin, Espanjan, Ranskan ja Puolan CAP-suunnitelmat. 
•    Suomen CAP-suunnitelma ja vastaukset komission CAP-suunnitelmasta antamiin havaintoihin ovat luettavissa maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.
•    CAP-suunnitelman kansalliset lait ovat menossa eduskunnan käsittelyyn syyskuun lopulla. 
•    CAP-suunnitelman toimeenpano alkaa vuonna 2023. Toimeenpanosta tiedotetaan erikseen.¨
•    Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat tavalliseen tapaan vuonna 2022. 
•    Maa- ja metsätalousministeriö järjestää kaikille avoimen Suomen CAP-suunnitelman  julistamistilaisuuden webinaarina keskiviikkona 28. syyskuuta klo 9-11. Sen jälkeen järjestetään jatkowebinaareja CAP-suunnitelman sisällöstä ennen varsinaisia tukihakukoulutuksia. Ilmoittaudu webinaariin tästä.
 

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa? 

6.7.2022

 • Komissio lähetti maaliskuun lopussa Suomelle havaintonsa Suomen CAP-suunnitelmasta. Kirje aloitti komission kanssa käytävät neuvottelut Suomen CAP-suunnitelman hyväksymiseksi. Suomen vastaus kirjeen päähavaintoihin lähti komissiolle 21. huhtikuuta.

 • Komission kanssa käytävät CAP-suunnitelman hyväksymisneuvottelut ovat käynnissä. Neuvottelujen päätyttyä Suomi lähettää komissiolle viimeistellyn version CAP-suunnitelmasta. Komissio antaa päätöksen Suomen CAP-suunnitelmasta hyväksymisprosessin jälkeen syksyllä.

 • CAP-suunnitelman kansallisten lakien lausuntokierros on käynnissä. Lausunnot tulee antaa viimeistään 12.8.2022.

 • CAP-suunnitelman toimeenpano alkaa vuonna 2023. Hakuajoista tiedotetaan erikseen.

 • Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat tavalliseen tapaan vuonna 2022. 

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa? 

30.3.2022

•    Komissio on antanut CAP:n perusasetusten hyväksymisen jälkeen osan ja valmistelee loppuja CAP-uudistuksen toimeenpanoon liittyviä delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä.
•    Komissio on analysoinut Suomen ja muiden jäsenvaltioiden CAP-suunnitelmia. Komission havaintokirjettä Suomen CAP-suunnitelmaan odotellaan saapuvaksi kevään aikana. Kirje aloittaa komission kanssa käytävät neuvottelut Suomen CAP-suunnitelman hyväksymiseksi.
•    CAP-suunnitelman toimenpiteiden kansallisen lainsäädännön ja tietojärjestelmien valmistelu on käynnissä.
•    Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat tavalliseen tapaan vuonna 2022.  
 

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa? 

28.2.2022

 •  Komissio on antanut CAP:n perusasetusten hyväksymisen jälkeen osan ja valmistelee loppuja CAP-uudistuksen toimeenpanoon liittyviä delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä.
 •  Komissio analysoi parhaillaan Suomen ja muiden jäsenvaltioiden CAP-suunnitelmia. Komissio käy neuvotteluita jäsenvaltioiden kanssa CAP-suunnitelmien sisällöstä ennen kuin antaa niille hyväksyntänsä. 
 • CAP-suunnitelman toimenpiteiden kansallisen lainsäädännön valmistelu on käynnissä.
 • Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan vuonna 2022; käytössä myös elpymisvarat: maaseutu.fi/elpymisrahoitus

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa? 

23.12.2021

 • Kesällä EU:ssa saavutettiin sopu CAP-uudistuksesta. Sen jälkeen siirryttiin valmistelussa seuraavaan vaiheeseen. Asetustekstejä viimeisteltiin teknisellä tasolla ja CAP:n perusasetukset hyväksyttiin lopullisesti Euroopan parlamentissa 23.11.2021 ja 2.12.2021 liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston (TTE) kokouksessa. Asetustekstit julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 6.12.2021. (avautuu uuteen välilehteen) 
 • Komissio käy keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa CAP-suunnitelmien valmistelun tilanteesta ja sisällöstä. Komissio valmistelee myös CAP-uudistuksen toimeenpanoon liittyviä delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä.
 • Vuodesta 2017 valmisteltu Suomen esitys CAP-suunnitelmaksi hyväksyttiin valtioneuvostokäsittelyssä vuoden lopussa, 16.12.2021. Kansallinen CAP-suunnitelma määrittää vuonna 2023 alkavan uuden EU-rahoituskauden painotukset ja teemat esimerkiksi maaseudun kehittämisen toimenpiteisiin.
 • CAP-suunnitelma lähetettiin komissiolle 22.12.2021, ja on luettavissa CAP27-sivuilta. CAP-suunnitelman lopullinen viimeistely edellyttää vielä neuvotteluja komission kanssa ensi vuoden alkupuolella, ja samalla valmistellaan toimenpiteiden kansallisten säädösten sisältö. Suomen CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuonna 2023. Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan myös siirtymäkautena vuosina 2021 ja 2022. Näinä vuosina on käytössä myös elpymisvarat. Lue lisää elpymisvarojen mahdollisuuksista: maaseutu.fi/elpymisrahoitus

   

   

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa?

8.11.2021

 • Kesällä EU-tasolla saavutetun CAP-uudistuksen sovun jälkeen valmistelussa on siirrytty seuraavaan vaiheeseen. Asetustekstejä viimeistellään teknisellä tasolla ja CAP:n perusasetukset on tarkoitus hyväksyä lopullisesti marras-joulukuussa. Komissio valmistelee myös CAP-uudistuksen toimeenpanoon liittyviä alemman asteisia säädöksiä. Komissio käy keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa CAP-suunnitelmien valmistelun tilanteesta ja sisällöstä. Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli CAP-suunnitelmien laadinnasta kokouksessaan lokakuussa. 
 • Suomen kansalliseen CAP-suunnitelmaluonnokseen saatiin lausuntokierroksella (2.7.-10.9.) 367 lausuntoa. Lausuntoja saatiin laajasti muun muassa yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, järjestöiltä, kunnilta ja viranomaistahoilta. CAP-suunnitelmaa kehitetään saatujen lausuntojen perusteella.
 • Kansallinen suunnitelma viimeistellään loppuvuonna 2021. Valmiin CAP-suunnitelman sisällön ja linjaukset käsittelee ja hyväksyy kansallisesti valtioneuvosto. Suomi toimittaa komissiolle kansallisen CAP-suunnitelman vuoden 2021 lopussa ja komissio hyväksyy Suomen esityksen vuoden 2022 aikana. 
 • Samaan aikaan viimeistellään kansalliset säädökset ja järjestelmät. CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuoden 2023 alusta. 
 • Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan myös siirtymäkautena vuosina 2021 ja 2022. Näinä vuosina on käytössä myös elpymisvarat. Lue lisää elpymisvarojen mahdollisuuksista: maaseutu.fi/elpymisrahoitus  

 

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa?

6.10.2021

 • Kesällä EU-tasolla saavutetun CAP-uudistuksen poliittisen sovun jälkeen valmistelussa on siirrytty seuraavaan vaiheeseen. Asetustekstejä viimeistellään teknisellä tasolla ja ne on tarkoitus hyväksyä marraskuussa. Komissio valmistelee myös toimeenpanoon liittyviä säädöksiä ja käy keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa CAP-suunnitelmien valmistelun tilanteesta ja sisällöstä.
 • Suomen kansalliseen CAP-suunnitelmaluonnokseen saatiin lausuntokierroksella 2.7.-10.9. 367 lausuntoa. Lausuntoja saatiin laajasti muun muassa yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, järjestöiltä, kunnilta ja viranomaistahoilta. Suurin vastaajaryhmä olivat yksityishenkilöt, joilta saatiin 43 prosenttia kaikista lausunnoista. Lausunnot koskivat kaikkia suunnitelman osia, mutta pääpaino oli ympäristö- ja ilmastokysymyksissä.
 • Valmiin CAP-suunnitelman sisällön ja linjaukset käsittelee ja hyväksyy kansallisesti valtioneuvosto, kun tarvittava EU-säädöspohja on voimassa. Suunnitelma on toimitettava komissiolle 1.1.2022 mennessä. 
 • Komissio käsittelee ja hyväksyy Suomen CAP-suunnitelman vuoden 2022 aikana. CAP-suunnitelman työ käynnistyy vuoden 2023 alusta. 
 • Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan myös siirtymäkautena vuosina 2021 ja 2022. Näinä vuosina on käytössä myös elpymisvarat. Lue lisää elpymisvarojen mahdollisuuksista: maaseutu.fi/elpymisrahoitus  
   

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa?

27.8.2021 

 • Kesällä EU-tasolla saavutetun CAP-uudistuksen poliittisen sovun jälkeen valmistelussa on siirrytty seuraavaan vaiheeseen. Asetustekstejä viimeistellään teknisellä tasolla ja komissio valmistelee myös toimeenpanoon liittyviä säädöksiä ja käy keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa CAP-suunnitelmien valmistelun tilanteesta ja sisällöstä. 
 •  Suomen CAP-suunnitelman luonnos on lähetetty lausunnoille. Tervetuloa lausumaan 10. syyskuuta 2021 mennessä! CAP-suunnitelman luonnos on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä virkamiestyönä laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. CAP-suunnitelman luonnos Lausuntopalvelu.fi:ssä .  
 • Suomen CAP-suunnitelma toimitetaan komissiolle viimeistään 31.12.2021. 
 • CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuoden 2023 alusta. Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan myös siirtymäkautena vuosina 2021 ja 2022. Näinä vuosina on käytössä myös elpymisvarat. 
   

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa? 

9.7.2021

 • Marraskuusta 2017 kestäneissä yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen (CAP) neuvotteluissa saatiin sovittua uudistuksen poliittisesti keskeisimmistä kysymyksistä instituutioiden välillä trilogi-eli kolmikantaneuvotteluissa 24. –25. kesäkuuta. Maatalousministerit antoivat laajan hyväksynnän ratkaisulle kokouksessaan Luxemburgissa 28. kesäkuuta. Lue lisää: mmm.fi/-/maatalousministerit-hyvaksyivat-yhteisen-maatalouspolitiikan-uudistuksen-2023-2027
 • Suomen kansallisen CAP-suunnitelman luonnos on lähetetty lausunnoille. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiin elementteihin kuuluva CAP-suunnitelma sisältää toimenpiteet, joilla yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet Suomessa toteutetaan, sekä mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista seurataan. CAP-suunnitelman luonnos on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä virkamiestyönä laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Luonnoksen sisällöstä pyydetään lausuntoja 10. syyskuuta 2021 mennessä. CAP-suunnitelman luonnos Lausuntopalvelu.fi:ssä 
 • CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuoden 2023 alusta. Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan myös siirtymäkautena vuosina 2021 ja 2022. 

 

CAP-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa? 

2.6.2021

 • EU:n maatalousministerit ja Euroopan parlamentti eivät löytäneet vielä ratkaisua yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta toukokuun maatalous- ja kalastusneuvoston yhteydessä. Neuvottelut jatkuvat instituutioiden välillä kesäkuussa. Neuvotteluissa keskusteltiin erityisesti CAP:n ympäristö- ja ilmastotoimista eli ns. vihreästä arkkitehtuurista, tukien nykyistä paremmasta kohdentamisesta ja CAP:n ns. sosiaalisesta ehdollisuudesta. Näistä kokonaisuuksista ei päästy sopuun, sillä Euroopan parlamentti ei ollut valmis hyväksymään neuvoston neuvottelutarjousta. Lue lisää: mmm.fi/-/cap-sopua-ei-viela-saavutettu-neuvottelut-jatkuvat-kesakuussa  
 • Tulevan kauden Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen haku päättyi 31.5.2021. Hakemuksia tuli 52 kpl. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa CAP:sta rahoitettaville maaseutu-Leadereille ja meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaville kala-Leadereille yhteisen valintakomitean. Valintakomitea antaa palautteen maaseutu-Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen hakemuksista syksyllä. Lisätietoja maaseudun Leader-ryhmien hausta: https://mmm.fi/cap27/leader-haku 
 • CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuoden 2023 alusta. Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan myös siirtymäkautena vuosina 2021 ja 2022. 

 

CAP27-ajankohtaiskatsaus - mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa? 

29.4.2021

 • EU:n maatalousministerit keskustelivat CAP-uudistuksesta videokokouksessaan 26. huhtikuuta. Keskustelua käytiin muun muassa CAP:n ympäristö- ja ilmastotoimista eli ns. vihreästä arkkitehtuurista. Jäsenmaat toivovat joustavuutta vihreän arkkitehtuurin soveltamisessa, mm. jotta jäsenmaat voisivat valita kansallisiin olosuhteisiinsa parhaat toimet. Neuvotteluosapuolet ovat päässeet sopuun nk. CAP:n uudesta toimeenpanomallista eli siitä, miten CAP:ia hallinnollisesti toteutetaan ja valvotaan tulevalla kaudella. Puheenjohtajamaa Portugali ilmoitti, että se pyrkii saattamaan neuvoston, komission ja parlamentin kolmikantaneuvottelut uudistuksesta valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.
 • Suomen kansallinen valmistelu on edennyt niin pitkälle, että kansallisen CAP-suunnitelman luonnos lähetetään lausunnoille kesäkuussa. CAP-suunnitelma sisältää EU:n kokonaan tai osaksi rahoitettavat maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukitoimet/toimenpiteet vuosiksi 2023-2027. Saatavien lausuntojen avulla suunnitelmaa jatkokehitetään. 
 • CAP-suunnitelman valmistelun rinnalla tehdään ennakkoarviointia. Ulkopuolinen arvioija on lähettänyt sidosryhmille kyselyn, jossa selvitetään näkemyksiä suunnitelman valmistelusta ja painotuksista.
 • CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuoden 2023 alusta. Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan myös siirtymäkautena vuosina 2021 ja 2022. 
   

CAP27-ajankohtaiskatsaus – mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa?

26.3.2021

 • EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli CAP-uudistuksesta Brysselissä 22.-23. maaliskuuta. Ministereiden keskustelu pohjusti CAP-uudistuksen loppuvaiheen neuvotteluita. Puheenjohtajavaltio Portugalin tavoitteena on saavuttaa poliittinen sopu Euroopan parlamentin ja komission kanssa vielä puheenjohtajakaudellaan eli kesäkuun loppuun mennessä. Ministereiden keskustelu keskittyi uuteen toimeenpanomalliin ja tukien kohdentamiseen. 
 • Samaan aikaan Suomen CAP-suunnitelmaa valmistellaan maa- ja metsätalousministeriössä. CAP-suunnitelma sisältää EU:n kokonaan tai osaksi rahoitettavat maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukitoimet/toimenpiteet vuosiksi 2023-2027.  
 • CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuoden 2023 alusta. Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan myös siirtymäkautena vuosina 2021 ja 2022. 
   

CAP27-ajankohtaiskatsaus – mitä tapahtuu maatalouspolitiikan uudistuksessa?

23.2.2021

 • Euroopan parlamentti, komissio ja ministeriöneuvosto neuvottelevat parhaillaan CAP-uudistuspaketista puheenjohtajamaa Portugalin johdolla. Tavoitteena on, että nämä kolmikantaneuvottelut saadaan päätökseen kevään 2021 aikana. 
 • Suomen CAP-suunnitelmaa valmistellaan maa- ja metsätalousministeriössä. CAP-suunnitelma sisältää kansalliset linjaukset maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukimuodoista ja niiden rahoituksesta tulevina vuosina. Tavoitteena on, että CAP-suunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle kesäkuussa 2021. 
 • CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuoden 2023 alusta. Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan myös vuosina 2021 ja 2022. 
   

CAP-ajankohtaiskatsaus tarjoaa uusimman CAP-tiedon 

23.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriön CAP-ajankohtaiskatsaukseen kootaan CAP-valmistelun uusimmat kuulumiset kansallisesta valmistelusta sekä EU:n kentiltä. Ajankohtaiskatsaus ilmestyy kerran kuussa ja sen löytää MMM:n sosiaalisen median kanavista, CAP27-verkkosivuilta ja erilaisista uutiskirjeistä. 

Otahan siis katsaus seurantaan! 

Lisätietoja: 
Meri Kiikkala, erityisasiantuntija,  etunimi.sukunimi@mmm.fi 
Pekka Väisänen, johtava asiantuntija, etunimi.sukunimi@mmm.fi