CAP-rahoituskauden 2023-2027 kansallinen lainsäädäntö

CAP-rahoituskauden 2023-2027 maaseudun kehittämistä koskevat lait, muutoslait sekä valtioneuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista.

Uudet lait

Laki yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista (1324/2022)
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 (1325/2022) 

Muutoslait

(HUOM. Näiden säädösten varsinainen säädöskokoelmanumero, ei muutu, vaan säädöskokoelmanumero koskee vain muutossäädöstä):

Laki Ruokavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (1326/2022)
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (1327/2022)

Kokonaan uusi valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista (1376/2022)