FI SV EN

Eläinten, alkioiden ja sukusolujen tuonti, vienti ja sisämarkkinakauppa

Eläinten, alkioiden ja sukusolujen tuonti EU:n ulkopuolelta

Elävien eläinten sekä eläinten alkioiden ja sukusolujen tuonnilla tarkoitetaan niiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista ("kolmannet maat") EU:n alueelle. Kuitenkin jos kyseessä on eläinten, alkioiden ja sukusolujen tuonti sellaisesta valtiosta, joka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon EU:n ja kyseisen valtion välillä tehdyn sopimuksen perusteella, ei sitä katsota tuonniksi kolmannesta maasta vaan sisämarkkinatuonniksi tai -siirroksi. Tällaisia maita ovat muun muassa Norja ja Sveitsi.

Tuontivaatimukset

Tuontivaatimukset ovat EU-lainsäädännössä pääosin harmonisoituja eli samat vaatimukset koskevat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tuontia kaikkiin EU-jäsenvaltioihin. Tuontivaatimuksissa on myös EU-tasolla harmonisoimattomia alueita, jolloin jäsenmailla on omat vaatimuksensa ko. eläinten, alkioiden ja sukusolujen tuontiin. Tällaisia harmonisoimattomia alueita ovat mm. matelijoiden, sammakko- ja hämähäkkieläinten sekä hyönteisten sekä koirien ja kissojen alkioiden ja sukusolujen tuontia koskevat vaatimukset.

Lemmikkieläiminä siirrettävien eläinten tuontivaatimukset eroavat jonkin verran kaupallisiin tarkoituksiin tuotavien eläinten tuontivaatimuksista. Lemmikkieläimiksi luetaan vain koirat, kissat, fretit, sammakkoeläimet, matelijat, jyrsijät, kanit sekä eräisiin lintulajeihin, koristevesieläimiin ja selkärangattomiin kuuluvat yksilöt.

Valvonta

Kolmansista maista tuotavien eläinten, alkioiden ja sukusolujen tuonti on sallittua vain hyväksyttyjen, unionin ulkorajoilla sijaitsevien eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien kautta. Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa varmistetaan, että EU:n alueelle tuotavat eläimet, alkiot ja sukusolut täyttävät niille asetettavat eläintautivaatimukset. Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa hyväksytty tuontierä voidaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saattaa markkinoille koko EU:n alueella.

Lemmikkieläiminä siirrettävät eläimet saadaan tuoda EU:n alueelle lemmikkieläinten maahantulopaikoiksi nimettyjen rajanylityspaikkojen kautta. Tulli tarkastaa maahantulopaikoilla, että lemmikkieläimet täyttävät niille asetettavat eläintautivaatimukset.

Suojapäätökset

Jos kolmannessa maassa ilmenee tai leviää jokin riskitekijä, joka suoraan tai ympäristön välityksellä mahdollisesti aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille, komissio asettaa väliaikaisia tuontirajoituksia eli antaa suojapäätöksen.  

Lisätietoa verkossa

Eläimet ja eläinperäiset tuotteet, tuonti EU:n ulkopuolisista maista (Ruokavirasto) 

Lisätietoja

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162423   Sähköpostiosoite: