Eläimet ja kasvit

 

 • Lainsäädäntö ja suojapäätökset »

  Eläimiin ja kasveihin liittyvää lainsäädäntöä.

 • Mikrobilääkeresistenssi »

  Tietoa mikrobilääkeresistenssistä.

 • Eläinten hyvinvointi »

  Eläinten terveydenhuolto on osa kansallista laatustrategiaa. Tarkoituksena on lujittaa elintarviketuotantoketjun vahvuuksia kuten hyvää eläinten terveystilannetta, vähäistä lääkkeiden käyttöä, elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua.

 • Tarttuvat eläintaudit »

  Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa eläintautilain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä Euroopan unionin säädösten täytäntöönpanoa sekä valvoo niiden noudattamista.

 • Eläinten lääkitseminen »

  Eläimille käytetään lääkkeitä sairauksien hoitoon tai ennaltaehkäisyyn, oireiden lievittämiseksi tai eläimen hoitoa tai tutkimusta varten. Lääkkeiden käyttöä eläimille valvotaan, koska eläimelle annetuista lääkkeistä voi aiheutua haittaa paitsi eläimille niin myös ihmisille tai ympäristölle.

 • Eläinten, alkioiden ja sukusolujen tuonti EU:n ulkopuolelta »

  Elävien eläinten sekä eläinten alkioiden ja sukusolujen 'tuonnilla' tarkoitetaan niiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista ('kolmannet maat') EU:n alueelle.

 • Eläinjalostus sekä eläinten rekisteröinti ja merkitseminen »

  Eläinjalostustoiminnan tarkoituksena on joko tuotantoeläinten perinnöllisen laadun parantaminen tai geenivarojen säilyttäminen. Eläinten tunnistamisen tavoitteena on edistää eläinten, ihmisten ja ympäristön terveyden suojelua.

 • Eläimistä saatavat sivutuotteet »

  Eläimistä saatavilla sivutuotteilla ja niistä johdetuilla tuotteilla tarkoitetaan kaikkia eläimistä saatavia tuotteita, joita ei käytetä elintarvikkeina, kuten teurastuksen sivutuotteita, meijeriteollisuuden sivutuotteita, kuolleita eläimiä ja lantaa.

 • Maatalouden kasvien ja eläinten geenivarojen suojelu »

  Maatalouden kasvien ja eläinten geenivarojen säilytystä, suojelua ja kestävää käyttöä ohjaa Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma, joka perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, kehyksiin ja toimintaohjelmiin.

 • Rehut »

  Rehut ovat oleellinen osa elintarvikeketjun turvallisuutta. Pääosa elintarviketuotantoeläinten ruokintaan tarkoitetuista rehuista tuotetaan ja käytetään suomalaisilla maatiloilla.

 • Lannoitevalmisteet »

  Tavoitteena on, että Suomessa markkinoille saatettavat lannoitevalmisteet ovat turvallisia ja hyvälaatuisia sekä kasvintuotantoon sopivia.

 • Siementuotanto, hukkakaura ja kasvinjalostus »

  Tavoitteena on korkealaatuinen siementuotanto ja kasvintuotanto Suomessa. Kasvinjalostuksella pyritään tuottamaan uusia, satoisia ja viljelyvarmoja lajikkeita. Hukkakauraa torjutaan ja sen leviämistä estetään.

 • Taimiaineistot »

  Tavoitteena on edistää terveen, hyvälaatuisen ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivan puutarhakasvien taimiaineiston tarjontaa sekä riittävien tietojen antamista puutarhakasvien taimiaineistosta sen ostajille ja muille käyttäjille.

 • Kasvinsuojelu »

  Kasvinsuojeluaineita käytetään suojelemaan kasveja kasvintuhoojilta, eli kasvitaudeilta, tuholaisilta ja rikkakasveilta. Lisäksi kasvinsuojeluaineita käytetään säätelemään kasvien kasvua.

 • Kasvien tuonti ja vienti »

  Kasvien tuonti ja vienti