FI SV EN

Eläimistä saatavien
sivutuotteiden vienti

Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat ne osat eläimistä ja sellaiset eläimistä saadut tuotteet, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Näitä ovat muun muassa eläinten nahat ja vuodat, metsästysmuistot, villa, höyhenet ja sulat, luut, sorkat ja sarvet, eläinperäinen rehu ja lannoitteet sekä niiden raaka-aineena käytettävät eläinperäiset tuotteet. Eläimistä saatavien sivutuotteiden viennillä tarkoitetaan niiden vientiä EU:n alueelta EU:n ulkopuoliseen maahan ("kolmanteen maahan"). Kuitenkin jos kyseessä on eläimistä saatavien sivutuotteiden toimittaminen sellaiseen valtioon, joka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon EU:n ja kyseisen valtion välillä tehdyn sopimuksen perusteella, ei sitä katsota vienniksi kolmanteen maahan vaan sisämarkkinakaupaksi. Tällaisia maita ovat muun muassa Norja ja Sveitsi.

Vientivaatimukset

Kolmanteen maahan vietävien eläimistä saatavien sivutuotteiden tulee täyttää määränpää- ja mahdollisen kauttakulkumaan vaatimukset. Toimija vastaa vientivaatimusten selvittämisestä ja täyttymisestä. Jos eläimistä saatavien sivutuotteiden viennistä on tehty sopimus Suomen tai EU:n ja kolmannen maan välillä, viennissä on noudatettava myös mainitun sopimuksen määräyksiä.

Viennin valvonta

Toimijan, joka vie eläimistä saatavia sivutuotteita kolmanteen maahan, on oltava rekisteröitynyt Elintarviketurvallisuusviraston pitämään rekisteriin.

Eläimistä saatavien sivutuotteiden vientiä valvoo kunnaneläinlääkäri ja teurastamoiden yhteydessä olevissa laitoksissa tarkastuseläinlääkäri. Eläinlääkäri valvoo, että vientierä täyttää määränpäämaan asettamat tuontivaatimukset. Valvova eläinlääkäri myöntää vientierälle eläinlääkintötodistuksen.

Lainsäädäntö

Eläimistä saatavien sivutuotteiden vientivaatimuksista ja viennin valvonnasta säädetään eläintautilaissa 441/2013 ja MMM:n asetuksessa 832/2013.

Lisätietoja

Ruokavirasto

Lisätietoja

Kirsti Huovinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162182   Sähköpostiosoite: