FI SV EN

Eläinkokeita korvaavat menetelmät

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa kolmivuotista ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää ja saada käyttöön eläinkokeita korvaavia, solupohjaisia tutkimusmenetelmiä.

Maa- ja metsätalousministeriö on tukenut eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämistä jo 28 vuoden ajan yhteensä yli 500 000 eurolla. Viime vuonna ministeriö myönsi 100 000 euron rahoituksen FICAM-asiantuntijakeskukselle, joka on keskittynyt kehittämään ihmissolupohjaisia kudos- ja elinmalleja korvaamaan tai täydentämään eläinkokeita.

Koe-eläinlainsäädäntö uudistui vuonna 2013, kun voimaan tuli uusi laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä kaksi sitä tarkentavaa asetusta. Uudistuksilla pantiin täytäntöön EU:n uusi koe-eläindirektiivi, jonka keskeisenä tavoitteena on korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen (ns. 3R-periaatteen) edistäminen.

Korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen mukaan eläinten käyttöä on pyrittävä korvaamaan muilla menetelmillä aina kun se on mahdollista. Jos eläimiä joudutaan käyttämään, niitä käytetään niin vähäinen määrä kuin mahdollista ja eläimille aiheutuvaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa pyritään vähentämään pienimpään mahdolliseen.

Lisätietoja

Tiina Pullola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162108