Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta


Valtioneuvoston vuonna 2003 hyväksymän periaatepäätöksen mukaisesti eduskunnalle annetaan kerran vaalikaudessa elintarviketurvallisuusselonteko, jossa arvioidaan Suomen elintarviketurvallisuuden tilaa ja kehittämistä koko elintarvikeketjun näkökulmasta. Selontekomenettelyllä halutaan tuoda keskeiset kansallisen elintarviketurvallisuustyön tavoitteet poliittisen tason tarkasteluun.

Ensimmäinen elintarviketurvallisuusselonteko annettiin eduskunnalle vuonna 2006 (VNS 7/2006 vp) ja toinen vuonna 2010 (VNS 3/2010 vp). Tämä elintarviketurvallisuusselonteko, VNS 5/2013 vp, antaa tilannekuvan elintarviketurvallisuuden nykytilasta sekä nostaa esille ajankohtaisia elintarviketurvallisuuden lähitulevaisuuden haasteita. Lähitulevaisuuden haasteet, yhteensä 17 kpl, jakautuvat kolmen pääotsikon alle: globalisaatio, verkostomainen elintarvikeketju ja ravitsemus. Selonteko listaa 44 kpl tavoitetta lähitulevaisuuden elintarviketurvallisuudelle ja 74 kpl toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin voidaan päästä. Ehdotettuja toimenpiteitä toteutetaan päätetyn valtiontalouden kehyksen ja hyväksyttyjen valtion talousarvioiden puitteissa.

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013 - 2017 (pdf-tiedosto)

Valiokuntamietintö selonteosta

Lisätietoja

Anne Haikonen, lainsäädäntöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162438