Statsrådets redogörelse om livsmedelssäkerheten


Enligt principbeslutet som statsrådet godkände 2003 tillställs riksdagen en gång under valperioden en redogörelse om livsmedelssäkerheten där tillståndet av Finlands livsmedelssäkerhet och utveckling utvärderas ur hela livsmedelskedjans synpunkt. Genom förfarandet med redogörelsen vill man föra målen för det nationella livsmedelssäkerhetsarbetet för granskning på politisk nivå.

Den första redogörelsen om livsmedelssäkerheten lämnades till riksdagen 2006 (SRR 7/2006 rd) och den andra 2010 (SRR 3/2010 rd). Denna redogörelse om livsmedelssäkerheten, SRR 5/2013 rd, ger en bild av livsmedelssäkerhetens nuläge samt lyfter fram aktuella utmaningar inom den närmaste framtiden inom livsmedelssäkerheten. Utmaningarna inom den närmaste framtiden, sammanlagt 17 stycken, indelas under tre huvudrubriker: globalisering, livsmedelskedjan och nutrition. Redogörelsen listar 44 mål för livsmedelssäkerheten inom den närmaste framtiden och 74 åtgärder med vilka dessa mål kan nås. De föreslagna åtgärderna genomförs inom den statsfinansiella ramen och de godkända budgetarna.

 

Lisätietoja

Anne Haikonen, lainsäädäntöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162438