Skip to content
Government and ministries Media

Maatalouden ilmasto-ohjelma tarjoaa askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa

Ministry of Agriculture and Forestry
20.11.2014 10.13
Tiedote -

Suomalaisen kestävän ruokajärjestelmän perusta on kannattava ruuantuotanto ja vastuullinen kulutus. Maa- ja metsätalousministeriö on tänään julkistanut ministeriössä laaditun maatalouden ilmasto-ohjelman ”Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa”.

Ohjelma kokoaa yhteen uusimman tutkimustiedon ruuan tuotannon ja kulutuksen ilmastoasioista ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillinnän näkökulmasta. – Ministeriössämme virkatyönä tehdyn maatalouden ilmasto-ohjelman tavoitteena on edistää suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyyttä. Ohjelma on tärkeä työkalu ilmastonmuutostaistelussa, toteaa maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Kahdeksan askelta ilmastoystävälliseen ruokaan

Ilmastonmuutos vaikuttaa viljelyedellytyksiin kaikkialla maailmassa. Muuttuva ilmasto tuo myös uusia mahdollisuuksia ruokajärjestelmälle. Mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tarvitaan kuitenkin aktiivisia toimia. Maatalouden ilmasto-ohjelmassa tunnistetaan kahdeksan tärkeintä ruuantuotannon ja -kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäävää tai ilmastonmuutosta hillitsevää askelta:
1. Hiilen sitominen maaperään
2. Turvemaiden käyttöön liittyvät toimet
3. Kasvinjalostus
4. Kasvin- ja eläinterveys sekä haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen
5. Lannankäsittely ja typpilannoituksen tarkentaminen
6. Energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus
7. Ruokahävikin vähentäminen koko ruokajärjestelmässä
8. Ruokavaliomuutokset kasvispainotteisempaan suuntaan

Osaa maatalouden ilmasto-ohjelman toimista edistetään jo muun muassa Maaseudun kehittämisohjelman avulla. Osa taas on ehdotuksia, joiden edistämistä ruokajärjestelmän eri toimijoiden pitäisi pohtia. Monet esitetyistä toimenpiteistä ovat kytköksissä toisiinsa. Esimerkiksi lannankäsittelyä lisäämällä voidaan lisätä maatilojen uusiutuvan energian tuotantoa. Maataloudessa ilmastonmuutokseen sopeutuminen edistääkin usein myös ilmastonmuutoksen hillintää.

– Maatalouden ilmasto-ohjelman uusi kokonaisvaltainen ajattelutapa vie meitä kohti ilmastoystävällistä ruokaa, ministeri Orpo sanoo.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Hanna Mattila, ylitarkastaja, p. 0295 162 401, [email protected]