FI SV EN

Koronavirukseen varautuminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Maa- ja metsätalousministeriö ja ministeriön hallinnonalan virastot seuraavat tiivisti koronavirustilannetta. Ministeriöllä ja virastoilla on valmius reagoida nopeasti, mikäli tilanne näin vaatii esimerkiksi elintarvike- tai vesihuollossa.

Katso myös

Ohjeistusta kausityövoimaan liittyen

 1. COVID-19; Ohje työnantajalle alkutuotannon kausityöntekijän terveysturvallisesta maahantulosta, sosiaalisten kontaktien välttämisestä ja terveysturvallisuussuunnitelman laatimisesta (29.7.2021)
 2. Alkutuotannon kausityövoiman turvallinen maahantulo – ohjeistus työnantajille (1.3.2022)
 3. Ohje alkutuotannon kausityöntekijälle terveysturvallisuuden edistämiseksi (29.7.2021)

Instructions about seasonal production work 

Seasonal work helpline -advice service for seasonal workers

 1. Safe entry of seasonal primary production workers to Finland
 2. Instructions for employers on seasonal primary production workers’ safe entry into Finland, ways to avoid close contacts and drawing up a health security plan 
 3. Health security instructions for seasonal primary production workers

Venäjänkieliset ohjeet / Instructions in Russian

 1. Безопасный въезд в страну сезонной рабочей силы первичного сектора экономики — инструкция для работодателей
 2. Инструкция для работодателя, касающаяся въезда в Финляндию сезонных работников первичного сектора экономики с соблюдением условий обеспечения безопасности здоровья, а также режима карантина и составления плана обеспечения безопасности здоровья 
 3. Инструкция по обеспечению безопасности здоровья для сезонного работника первичного сектора экономики

Ukrainankieliset ohjeet / Instructions in Ukranian

 1. Безпечний в’їзд сезонних працівників сектора первинного виробництва до Фінляндії — інструкції для роботодавців
 2. Інструкції для роботодавців щодо безпечного в’їзду до Фінляндії сезонних працівників сектора первинного виробництва, способів уникнення тісних контактів і складання плану заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки
 3. Інструкції із забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки для сезонних працівників сектора первинного виробництва

Anvisningar om säsongsarbetare

 1. COVID-19: Anvisning till arbetsgivaren om en hälsosäker inresa, undvikande av sociala kontakter och en hälsosäkerhetsplan i fråga om säsongsarbetare inom primärproduktionen
 2. Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktionen – anvisning för arbetsgivare
 3. COVID-19: Anvisning för främjande av hälsosäkerheten för säsongsarbetare inom primärproduktionen 

More information in English
Mer information på svenska

Elintarviketurvallisuudesta huolehdittava ruoan noutomyynnissä ja kuljetuksessa

Ruokavirasto muistuttaa antamassaan ohjeistuksessa erityisesti siitä, että ruoan myynnissä ja kuljetuksessa on huolehdittava elintarvikkeiden turvallisuudesta ja kuluttajan riittävästä tiedonsaannista.

Ruokavirasto ohjeistaa toimia ruokaketjun toiminnan varmistamiseksi

Korona-epidemian vuoksi syntyneiden poikkeusolojen vuoksi annettu ohjeistus koskee elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvintuotannon, maaseudun kehittämistukien ja maataloustukien valvontaa. Tarkoituksena on turvata toimintojen jatkuvuus.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastuksia että viraston ohjaamia tarkastuksia, joita tekevät kunnat, ELY-keskukset ja aluehallintovirastot. Lähtökohtana on, että koronatilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa viranomaiset tekevät vain välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuskäyntejä. Erityisesti maatiloille kohdistuvia käyntejä rajoitetaan. Tarkastustoiminnassa suositaan asiakirjatarkastuksia tai etäyhteyksien käyttöä silloin, kun se on mahdollista.

Maanmittauslaitos ja Suomen metsäkeskus

Tarkista aukiolotiedot: Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun aukiolotiedot ja palvelupisteiden käyntiosoitteet

Katso myös: Lisätietoja poikkeuskäytänteistä

Metsäkeskuksen koronaohjeet: Metsäkeskuksen verkkosivut.

Lisätietoja koronaviruksesta löytyy mm. oheisista linkeistä:

Katso myös

Sivua täydennetään tarvittaessa.