FI SV EN

EU-ministerivaliokunta

EU-ministerivaliokunta käsittelee ne EU:ssa päätettävät asiat, jotka pääministeri, asiassa toimivaltainen ministeri tai EU-asioiden komitea tuo käsiteltäväksi valiokuntaan.

Suomen lopullisista kannoista maatalous- ja kalastusneuvoston asialistalla oleviin lainsäädäntöehdotuksiin päätetään EU-ministerivaliokunnassa neuvostoa edeltävällä viikolla.

Further information:

Kari Valonen, Senior Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, EU Coordination and International Affairs 0295162047