FI SV EN

EU-ministerutskottet

EU-ministerutskottet behandlar de ärenden som man beslutar om i EU och som statsministern, en behörig minister i frågan eller kommittén för EU-ärenden för till utskottet för behandling.

Om Finlands slutliga ståndpunkter till de lagstiftningsförslag som finns på jordbruks- och fiskerådets föredragningslista beslutas i EU-ministerutskottet på veckan före rådet.

 

Further information:

Kari Valonen, Senior Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, EU Coordination and International Affairs 0295162047