FI SV EN

Berikning av livsmedel och kosttillskott

Om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006. Berikning av livsmedel är frivilligt i EU. I förordningen fastställs noggrannare krav endast på vitaminer och mineralämnen samt föreningar av dessa. I förordningen föreskrivs också om ett förfarande med vilket användning av eventuella farliga ämnen i livsmedel kan förbjudas eller begränsas. Enligt förordningen föreskrivs i vissa länder om obligatorisk berikning av livsmedel med vitaminer och mineralämnen av folkhälsoskäl.

Statens näringsdelegation rekommenderar att flytande mjölkprodukter, bredbara näringsfetter kompletteras med D3-vitamin per 1 µg/100 ml och respektive per 20 µg/100g. Aktörerna inom livsmedelsbranschen följer denna rekommendation väl och den är viktig för att finländarnas D-vitamintag kan säkerställas. I fråga om jod rekommenderar man att salt ska innehålla jod 25 μg/g.

Näringsidkaren ska göra en anmälan till Livsmedelsverket om utsläppande av ett berikat livsmedel på marknaden (KTMa 726/2007). Noggrannare uppgifter och anvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/krav-for-sammansattning/berikning-av-livsmedel-med-naringsamnen/

Kosttillskott

Kosttillskott regleras med Europaparlamentets och rådets direktiv 46/2002/EG. Med direktivet ställs noggrannare krav endast på vitaminer och mineralämnen samt föreningar av dessa. På andra ämnen som är typiska i kosttillskott ställs inte noggrannare krav. Med kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 har direktivets bilagor I och II om tillåtna vitaminer och mineralämnen i livsmedel samt deras former ersatts.

Direktivet 2002/46/EG har genomförts på nationell nivå genom jord- och skogsbruksministeriets beslut 78/2010. I den nationella förordningen förskrivs om ett anmälningsförfarande, enligt vilket näringsidkaren ska göra en anmälan till Livsmedelsverket om utsläppande av ett kosttillskott på marknaden. Noggrannare implementeringsanvisningar har getts på Livsmedelsverkets webbplats samt Livsmedelsverkets Handbok om kosttillskott.

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/livsmedelsbranschen/guider-pa-livsmedelsbranchen/

Noggrannare information om berikning av livsmedel och kosttillskott finns på kommissionens webbplats:

 

https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/addition-vitamins-and-minerals_en

https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/food-supplements_en

 

Finlands ställningstaganden i frågor om berikning och kosttillskott i EU:s lagstiftningsberedning bereds i expertgruppen vid avdelningen för livsmedelslagstiftning och -tillsyn som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. Expertgruppen består av myndigheter och organisationer inom olika branscher.

Further information

Anna Lemström, Senior Officer 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Food Safety Unit Telephone:0295162145   Email Address: