FI SV EN

Ravitsemus

Ruoan turvallisuus ja terveellisyys ovat osa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa. Ravitsemus on kiinteä osa ruoan turvallisuutta ja terveellisyyttä. Maa- ja metsätalousministeriössä ravitsemukseen liittyviä lainsäädännöllisiä näkökulmia käsitellään ministeriön eri asiantuntijaryhmissä.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on seurata ja kehittää väestön ravitsemusta. Neuvottelukunta laatii ravitsemukseen liittyviä suosituksia, antaa toimenpide-ehdotuksia ja seuraa toimenpiteiden toteutumista sekä niiden vaikutusta väestön terveyteen. Neuvottelukunnan jäsenet ovat ravitsemusasioita käsittelevien viranomaistahojen, terveydenedistämisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten asiantuntijoita. Nykyinen neuvottelukunta aloitti kolmivuotisen toimikautensa 4.10.2017.

Lisätietoa verkossa

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Ruokapolitiikan neuvottelukunta (asettamispäätös)

Elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan jaosto (asettamispäätös)

Elintarvikeketjun kehittämisen ja viestinnän jaosto (asettamispäätös)

Further information

Minna Huttunen, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Food Safety Unit Telephone:0295162384   Email Address: