FI SV EN

Utveckling av matkedjan

Den finska matkedjan erbjuder konsumenter ett brett sortiment trygga och högkvalitativa produkter och tjänster. Matkedjan omfattar hela livsmedelsbranschen. Producenterna, industrin, handeln, matservicen, konsumenterna, rådgivningen och administrationen gör tillsammans vårt land till ett starkt land med högklassiga livsmedel. Matkedjan utvecklar verksamheten i samverkan: hela kedjan fungerar kundorienterat och konkurrenskraftigt samt söker och genomför nya ansvarsförbättrande åtgärder.

 

Målen för utveckling av matkedjan

  • att förbättra kedjans konkurrensförmåga
  • att producera mat hållbart och konsumera mat ansvarsfullt
  • att höja värdesättningen av mat och matproducenter
  • att främja matkulturen och matfostran
  • att utveckla nationella kvalitetssystem
  • att öka samarbetet längs hela kedjan

 

Anslaget används för åtgärder enligt eko- och närmatsprogrammen. Vidare bidrar anslaget till att nå målen 2020 som statsrådet i sitt principbeslut fastställt för eko- och närmatssektorn.

Yrkeskök 2020 – forskningsrapporten

Taloustutkimus Oy gjorde en enkät till yrkeskök på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. Enkäten ordnades i januari–februari 2020 före undantagsförhållandena.

Med hjälp av enkäten ville man få mer ingående information om upphandlingen av råvaror i yrkeskök i dag samt om framtidsvisioner. Enkäten riktade sig både till offentliga och privata yrkeskök. Med enkäten ville man få reda på bland annat köksproffsens uppskattningar av hur stora mängder inhemska, närproducerade och ekologiska råvaror yrkesköken använder per produktgrupp. Ytterligare innehöll enkäten frågor om utbudet av vegetarisk och vegansk mat samt om uppföljningen av svinnet. Enkäten besvarades av 662 personer som svarar för upphandlingen av råvaror i yrkeskök, från snabbmatsställen till middagsrestauranger och kommunernas centralkök. Svarsprocenten var 44.

Yrkeskök 2020 –forskningsrapporten (på finska)

Bilagorna till rapporten

 

Further information

Petri Koskela, Senior Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Markets Telephone:0295162382   Email Address: