FI SV EN

EU:s direkta stöd

EU:s direkta stöd finansieras från Europeiska unionens jordbruksstödfond. Målen och genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken uppdateras och förnyas med regelbundna mellanrum för att effektiviteten av de jordbruksstöd som finansieras med skattebetalarnas medel skulle motsvara de fastställda mål som grundar sig på behoven hos konsumenterna, miljön osv.

Direkta stöd under perioden 2023–2027 är basinkomststöd, stöd för omfördelning, inkomststöd till unga jordbrukare, ekosystemstöd samt produktionskopplade inkomststöd (vissa bidrag för djur och specialgrödor). Stöden beviljas utifrån areal, djur eller ett slaktat djurs under förutsättning att villkoren för beviljande av stöden uppfylls.

Om grunderna för direktstöd har beslutat Europaparlamentet och rådet med medbeslutandeförfarande. Det kompletteras av den s.k. delegerade förordningen samt genomförandeförordningar.   

De centrala EU-rättsakter finns på sidan maaseutu.fi

 

Ansökningsanvisningar och -guider

Ansökningsguider och -anvisningar

Guide om villkorlighet

Further information

Juha Palonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture 0295162356  


Auli Nurmi, Senior Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture 0295162304