FI SV EN

Jordbruksrådgivning

Kausalitetsförhållandena gällande miljövård är mångfaldiga och gårdarna mycket olika, så det är viktigt att rådgivning erbjuds för dem som förbinder sig till miljöåtgärder.

Med hjälp av rådgivning får jordbrukaren mer ut av de möjligheter som landsbygdsprogrammet erbjuder som skräddarsydda för sin egen gårds behov. Rådgivning som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden är avgiftsfri för jordbrukaren. Det är mycket lätt att beställa rådgivningstjänster: jordbrukaren kommer överens om den rådgivning som behövs på gården med den önskade rådgivaren. De godkända rådgivarna inom området finns listade i rådgivarregistret på adressen www.mavi.fi senast då huvudstödsansökningen börjar.

Rådgivning ges till exempel

– i miljöfrågor (möjlighet att låta göra en miljöplan som behandlar gårdens miljöfrågor i stor omfattning),

– i frågor kring produktionsdjurens välbefinnande och hälsa (möjlighet att låta göra en hälsovårdsplan för produktionsdjur) samt

– i frågor kring hur energianvändningen görs effektivare och kring förnybar energi (möjlighet att låta göra en energiplan för att förbättra energieffektiviteten på gården).

Mer information om rådgivningsmöjligheterna finns på adressen: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/neuvoja/neuvo2020/Sivut/default.aspx

För att miljöåtgärderna ska bli mer effektiva och kunna riktas noggrannare med hjälp av rådgivning förutsätts att observationerna vid rådgivningen kan beaktas genom att anpassa stödsökandens förbindelse. Med hjälp av rådgivning kan man också hitta eventuella utvecklingsbehov i fråga om djurens välbefinnande.

För att föra forskningsresultaten och förnyelserna i praktiken förutsätts ett intensivt samarbete mellan jordbrukarna, forskarna, rådgivarna och företagen. Det finns behov att utvidga innehållet i rådgivningen som ges utifrån de minimis-grunder i de kompletterande villkoren, och att utvidga rådgivning som ges via enskilda projekt att gälla hela landet.

Further information

Tiina Malm, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Rural Development Telephone:0295162428   Email Address: