FI SV EN

Hevostalouden edistäminen

Hevostalous on Suomessa muuttunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Hevosten käyttö on muuttunut työhevoskäytöstä urheilu- ja vapaa-ajankäytöksi. Myös hevosten omistussuhteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuitenkin pääosa hevosten kasvatuksesta tehdään edelleen maaseudulla.

Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995, otettiin käyttöön maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä, mikä pitää sisällään myös hevosten pidolle tarkoitetun kansallisen tuen. Maa- ja metsätalousministeriö hallinnoi myös totopeleistä valtion osuutena kertyvien varojen käyttöä. Varat käytetään pääosin hevostalouden keskusjärjestöjen ja näiden jäsenyhteisöjen kautta hevostalouden edistämiseen. Avustuksen hakemisesta tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa 1476/2001.
 

Totopelien tuotonjakolaki (1055/2001) ja  valtioneuvoston asetus (1476/2001) löytyvät Finlexistä

Further information

Tauno Junttila, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture Telephone:0295162290   Email Address: