FI SV EN

Vattendrag

Vattendragen är en betydande del av den finländska landsbygden. Vattendragen har också ett viktigt rekreationsvärde.

Vattendragens andel av Finlands areal är stor. Insjöarna omfattar cirka 10 procent (34 539 km²) av Finlands totala yta. Havsområdets areal är 52 471 km². Den finska kusten är vid, splittrad och stängd på grund av de vida skärgårdsområdena.

Finlands andel av Östersjöns belastning är 3,8 procent från fosfor och 3,7 procent från kväve. Uppskattningsvis är jordbrukets andel av fosforbelastningen orsakad av människan cirka 68,6 procent och av kvävebelastningen cirka 56,2 procent. Effekten av belastningen som orsakas av jordbruket syns tydligaste i Skärgårdshavet, Södra Finlands flodvattendrag och Finska viken. På dessa avrinningsområden finns mycket åker och erosionskänsliga marker.

På 5–10 procent av växtproduktionsgårdarnas åkrar har bretts gödsel. Utsköljning av näringsämnen orsakad av gödsel är ett växande problem på grund av koncentrationen av husdjursproduktion och växtproduktion. 

Ett spetsprojekt i den nationella bioekonomiska strategin är projektet för återvinning av jordbrukets näringsämnen. Jordbruksproduktionen styrs av EU:s nitratdirektiv och den nationella lagstiftningen som grundar sig på det.

Målet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är att med hjälp av olika åtgärder minska jordbruket miljöbelastning i vattendragen. Centrala åtgärder är åtgärderna för miljöersättningen och olika utbildnings- och rådgivningsåtgärder.

Interna länkar på webbplatsen
Vatten

På andra webbplatser
Landsbygd.fi
Mavi.fi
 

 

Further information

Eero Pehkonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Rural Development Telephone:0295162217   Email Address: