FI SV EN

Leader – ihmisten kokoisille ideoille!

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen eli Leader-toimintatapa perustuu asukkaiden omiin tarpeisiin ja ideoihin. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa.

Suomessa on 52 paikallista kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää ja ne kattavat kaikki maaseutualueet. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii yksi Leader-ryhmä. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

Leader-verkosto on laaja: suomalaisissa Leader-yhdistyksissä on pari sataa työntekijää, lähemmäs tuhat hallituksen jäsentä ja noin 10 000 jäsentä. EU:ssa Leader-ryhmiä on yli 3000. Leader-toimintaa on myös Euroopan ulkopuolella esimerkiksi Kiinassa, Venäjällä ja Afrikassa. 

Jokainen Leader-ryhmä on laatinut oman alueensa kehittämisstrategian. Leader-ryhmät toteuttavat strategiaansa rahoittamalla alueensa yrityksiä ja kehittämishankkeita. Kaudella 2007–2013 Leader-rahoituksella syntyi yli 2 000 uutta työpaikkaa. Yli 800 uutta yritystä sai aloitustukea. Hankkeita toteutettiin yhteensä yli 8 000 kpl.

Leader-työtä rahoitetaan osana EU:n maaseudun kehittämistä Suomen CAP-suunnitelmasta 2023–2027. Leader-ryhmien julkinen rahoitus on 230 miljoonaa euroa, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Yksityisen rahoituksen tavoite on 35 % kokonaisrahoituksesta. Tähän sisältyy myös talkootyön osuus.

EU:ssa yhteisölähtöisestä paikallisesta kehittämisestä eli Leader-toiminnasta käytetään termiä Community-Led Local Development, CLLD. Leader puolestaan on lyhenne, joka muodostuu ranskankielisistä sanoista "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". Suomennoksena tämä kuuluu "yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä".

Leadersuomi.fi - näyteikkuna Leader-työhön

Leader Maaseutu.fi-sivustolla

Etsi omalla paikkakunnallasi toimivan Leader-ryhmän yhteystiedot Ruokaviraston sivuilta

 

Further information

Laura Jänis, Senior Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Rural Development Telephone:0295162090   Email Address: