Kompetens, förnyelse och innovationer

Kompetensen hos företagare på landsbygden och samarbete mellan dem ökas bl.a. genom utveckling av utbildning och näringar. Syftet är att öka aktörernas samarbete över branscherna, rasera skrankorna, skapa nytt och stärka bl.a. landsbygdens tjänster och företagsverksamhetens konkurrensförmåga. I projekt som förnyar landsbygdens näringar har branschen inte begränsats, men projektet ska alltid ha åtminstone två aktiva företag.

Målet med utvecklingsprojektet kan vara att utveckla företagens verksamhet, produkter, teknik eller processer och öka kompetensen i anknytning till dessa. Målet är också att främja närmat och producenternas samarbete inom deras bransch. Ett särskilt mål är att stöda utvecklingen av nya företag inom bioekonomi.

Ett ytterligare mål är att öka miljökunskapen och kunskapen om energieffektivitet hos företagare och invånare på landsbygden. Samtidigt utvecklas innovationer i anknytning till dessa.