Ilveskannan hoitosuunnitelman päätavoite on säilyttää suotuisa suojelutaso

15.10.2021 13.40
MMM
Ilves lumisessa maisemassa.
Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti päivitetyn Suomen ilveskannan hoitosuunnitelman ja ilveksen metsästyskiintiön kaudelle 2021–2022. Hoitosuunnitelma on keskeinen osa suurpetopolitiikkaa ja kantojen hoitoa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva kansallinen suunnitelma päivitetään – MMM asetti valmistelua varten laajapohjaisen työryhmän

15.10.2021 10.58
MMM
Ilmastonmuutos haltuun -tunnuskuva
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman valmistelua varten. Eri hallinnonalojen edustajista muodostuvan ryhmän tehtävänä on valmistella ilmastolain mukainen sopeutumissuunnitelma vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ministerit tutustuvat arvokkaan lintuveden kunnostuksiin ja vieraspetopyyntiin Salminlahdella 15.10.

15.10.2021 10.05
MMM YM
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tutustuvat yhdessä arvokkaan lintuveden kunnostuksiin Salminlahdella Kotkan ja Haminan rajalla perjantaina 15.10. Kunnostustöitä tuetaan vieraspetopyynnillä, joka turvaa vesilintujen pesimärauhan.

Elpymistukea maaseudun yritysten vihreisiin investointeihin, biokaasuun ja omistajanvaihdosten edistämiseen

14.10.2021 14.00
MMM
Kuvituskuva
Valtioneuvosto hyväksyi 14.10. asetuksen maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ruokavirasto tiedottaa haun avaamisesta erikseen. 

Maarianhaminassa keskusteltiin monipuolisesti ruokaketjun kestävyydestä

11.10.2021 13.09
MMM
Maa-ja metsätalousministeriön rahoittama Kestävästi pellolta pöytään –seminaari pidettiin 8. lokakuuta Maarianhaminassa. Seminaari on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa. Pohjoismaiset alustajat käsittelivät puheenvuoroissa ruoka-alan kestävyysnäkökulmia omista lähtökohdastaan.

Elintarvikeviennin koulutuksesta apua yritysten vientiosaamiseen

8.10.2021 15.59
MMM
Suomen elintarvikealan tuotannosta vain noin 15 prosenttia menee vientiin. Yhtenä syynä pidetään yritysten puutteellista vientiosaamista. Alan yritykset tarvitsevat kiperästi lisää kansainvälisen kaupan ammattilaisia. Kasvavaan osaamisen tarpeeseen vastataan uudella pysyvällä koulutuksella.

Maatalous- ja kalastusministerit keskustelevat metsistä ja Itämeren kalastuskiintiöistä

8.10.2021 13.25
MMM
EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 11.-12. lokakuuta. Kokouksen asialistalla on keskustelut mm. EU:n ilmastotoimien 55-valmiuspaketista, metsästrategiasta ja CAP-strategiasuunnitelmien laadinnasta. Lisäksi ministereiden on tarkoitus päättää kalastusmahdollisuuksista Itämerellä vuonna 2022. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Kohti rakentavaa keskustelua pohjoismaisesta ruokakulttuurista

6.10.2021 8.31
MMM
Naisia ja miehiä yhdessä rennosti ruokailemassa pitkien pöytien ääressä.
Pohjoismaisen keittiöjulistuksen tuoreutusprosessi on käynnissä. Tavoitteena on luoda rakentavan keskustelun malli pohjoismaisesta ruokakulttuurista ja sen muutosvoimista kohti kestävää elämäntapaa. Pohjoismaat haluavat vahvistaa paikkaansa vastuullisuuden edelläkävijöinä. Tuoreutustyön aloituswebinaari 27. syyskuuta keräsi yhteen yli 150 ruokajärjestelmän päättäjää, kehittäjää, ammattilaista, yrittäjää, tutkijaa, opettajaa ja opiskelijaa Pohjoismaista.

Katso myös

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 avulla jatketaan maaseudun kehittämistä entistäkin elinvoimaisemmaksi. Sellaiseksi, että se hyödyttää meitä kaikkia.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa