Tenojoen sivuvesiä koskeva kalastussääntö hyväksytty

25.5.2022 15.29
MMM
Kuva: Jaakko Vähämäki
Valtioneuvosto hyväksyi keskiviikkona 25.5.2022 Tenon sivuvesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen. Asetus täydentää Tenon vesistön muita kalastusmääräyksiä kuluvalle vuodelle 2022.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki täsmentää kuntien velvoitteita eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä

25.5.2022 14.33
MMM
Kissaa nukutetaan Helsingin eläinsairaalassa.
Hallitus esittää nykyisen eläinlääkintähuoltolain kumoamista ja lain korvaamista uudella. Eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata perustasoisten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden kannalta keskeisten eläinlääkäripalvelujen saatavuus koko maassa. Kunnilla on lain nojalla tällaisten palveluiden järjestämisvelvoite. Kunnat järjestävät muutamia isoja kaupunkeja lukuun ottamatta eläinlääkäripalveluja yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla.

Hallitus panostaa huoltovarmuuteen ja vihreään siirtymään

25.5.2022 13.40
MMM
Hallitus on vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt merkittävistä panostuksista maatalouden huoltovarmuuden ja vihreän siirtymän kokonaisuuksiin. Lisärahoitusta osoitetaan myös kalatalouden huoltovarmuuden turvaamiseen, yksityisteiden tiestön ja siltojen kuntokartoitukseen, tiekuntien aktivointitoimiin sekä porovahinkojen korvaamiseen.

EU-ministerit keskustelivat korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta ja maataloustuotteiden markkinatilanteesta

24.5.2022 20.51
MMM
Ministeri Antti Kurvinen (oik.) tutustui maatalousneuvostossa uusiin kollegoihin.
EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui 24. toukokuuta Brysselissä. Ministerit keskustelivat korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta sekä maatalousmarkkinoiden tilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Lisäksi ministerit keskustelivat WTO:n 12. ministerikokouksesta, joka järjestetään Genevessä 12.-15. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Selvitys luonnon monimuotoisuuden huomioivista elintarvikehankinnoista valmistunut

25.5.2022 10.01
MMM
Julkisten ruokahankintojen avulla on mahdollista hillitä luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikkenemistä ja luontokatoa. Maa- ja metsätalousministeriön selvitys linjaa luonnon monimuotoisuutta edistäviä periaatteita ja kriteereitä kestävien ruokahankintojen tueksi.

Lisää riskienhallinnan työkaluja elintarvikealan yritysten käyttöön

23.5.2022 15.14
MMM
Yhteiskunnan vakaus koostuu monesta eri seikasta. Yksi niistä on ruokasektorin toimintakyky. Parhainta varautumista on kestävästi toimiva ruokajärjestelmä, joka normaalioloissa kehittää kokonaiskestävyyttään ja –turvallisuuttaan ja huolehtii riskien- ja jatkuvuudenhallinnastaan. Tämä antaa pohjan toiminnan jatkuvuudelle myös mahdollisissa kriisitilanteissa.

Kansallinen biotalousstrategia kestävän hyvinvoinnin lähteenä

23.5.2022 12.02
MMM

Biotalousstrategia tähtää kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää. Biotalous luo mahdollisuuksia lisätä talouskasvua ja kestävää hyvinvointia. Anne Vehviläinen tarkastelee blogikirjoituksessaan biotalouden positiivisia vaikutuksia vuoteen 2035.

EU:n vieraslajiluetteloon lisättiin uusia lajeja

20.5.2022 15.22
MMM
Kuvakaappaus vieraslajit.fi -sivuston etusivulta
EU:n luetteloa haitallisista vieraslajeista täydennettiin 19.5.2022 jäsenmaiden päätöksellä. Aiemmin 66 lajia sisältäneessä luettelossa on nyt yhteensä 88 lajia. Luettelossa mainittujen lajien maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on kiellettyä koko EU:ssa.

Katso myös

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 avulla jatketaan maaseudun kehittämistä entistäkin elinvoimaisemmaksi. Sellaiseksi, että se hyödyttää meitä kaikkia.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa