Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle

22.9.2022 15.30
Ministry of Agriculture and Forestry
Valtioneuvosto on tänään antanut esityksen laiksi eläinten hyvinvoinnista eduskunnalle. Lailla korvataan voimassa oleva eläinsuojelulaki ja –asetus. Lakiesityksen pohjana on aiempi hyvinvointilakiesitys vuodelta 2018. Koirien ja kissojen pentutehtailua ja kauppaa hillitään tuontikiellolla ja myynti-ilmoittelua koskevilla uusilla säännöksillä. Kokonaan uutta on se, että porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luovutaan siirtymäajalla. Esitykseen sisältyy myös mm. parsinavetoita ja sikahäkkejä koskevia rajoituksia.

Maa- ja metsätalousministeri Kurvinen: Luonnon tilan parantamista koskevassa EU:n asetusehdotuksessa on lisättävä jäsenmaiden liikkumavaraa

22.9.2022 15.07
Ministry of Agriculture and Forestry
Kuva suojärvestä
Euroopan komission kesäkuussa 2022 julkaisema asetusehdotus luonnon tilan parantamisen tavoitteista (ns. ennallistamisasetus) on nyt saatettu eduskunnan käsiteltäväksi. Valtioneuvoston 22.9.2022 eduskunnalle toimittamassa U-kirjelmässä kuvataan valtioneuvoston kannat komission ehdotukseen.

Pasi Patrikainen Maanmittauslaitoksen pääjohtajaksi

22.9.2022 14.08
Ministry of Agriculture and Forestry
Pasi Patrikainen.
Valtioneuvosto on tänään 22.9.2022 nimittänyt Maanmittauslaitoksen pääjohtajaksi yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi Patrikaisen ajalle 10.10.2022 – 9.10.2027. Pääjohtajan virkaa haki 10 henkilöä. Viran edellinen haltija Arvo Kokkonen jää eläkkeelle 1.10.2022.

Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu

19.9.2022 20.39
Ministry of Agriculture and Forestry
Kuva puiden latvoista
Valtioneuvosto antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen metsätalouden uutta määräaikaista kannustejärjestelmää, METKA, koskevaksi laiksi. Uusi METKA-järjestelmä tulee korvaamaan nykyisen Kemera-tukijärjestelmän. Kannustejärjestelmällä tuetaan yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitotoimia ja metsätieverkon ylläpitoa.

Metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoimintaverkostohankkeille avattu rahoitushaku

19.9.2022 10.00
Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of the Environment
Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet yhteisen rahoitushaun, jolla halutaan vahvistaa alueellista yhteistyötä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Rahoitushakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 15.11.2022.

Sitkun, mutkun, voikun vai nytkun?

14.9.2022 10.25
Ministry of Agriculture and Forestry

Yhä harvempi viljelijä haluaa lisäkoulutusta. Trendi on ollut laskeva jo vuosia, vaikka koulutuksista saisi eväitä ja työkaluja tilojen uudistamisen tueksi. Markku Himanen kuvailee blogikirjoituksessaan syitä merkittävästi vähentyneille hakijamäärille ja pohtii, miten koulutuksen vetovoimaa voi parantaa.


Kouluruokailu - tehomuonitusta vai virkistävä hetki?

13.9.2022 15.45
Ministry of Agriculture and Forestry
Maa- ja metsätalousministeriö järjestää Ylen Hyvin sanottu –festivaalilla Hämeenlinnassa 30. syyskuuta kaksi keskustelua kouluruokailusta. Keskustelijat tapaavat joko luottamuksellisessa tai kaikille avoimessa pop up -keskustelussa.

Parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä aloitti toimintansa

13.9.2022 10.46
Ministry of Agriculture and Forestry
Hallituksen asettaman arviointiryhmän tavoitteena on selvittää keinoja maatalouden toimintaedellytysten ja suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koronavirus, kuvituskuva.

 

Uusimmat

Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 22.9.2022 15.30

Pasi Patrikainen Maanmittauslaitoksen pääjohtajaksi

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 22.9.2022 14.08

Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 19.9.2022 20.39

Huoneistotietojärjestelmää koskevia lakeja muutetaan

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 19.9.2022 19.54

Blogibanneri.

Blogit

Älä heitä pois

Harri Kukka
19.9.2022 9.02
Ministry of Agriculture and Forestry

Sitkun, mutkun, voikun vai nytkun?

Markku Himanen
12.9.2022 15.03
Ministry of Agriculture and Forestry

Vapaus, tasa-arvo ja hyvä ruoka eli ruokatuotannon haasteet Ranskassa

Kimmo Närhinen
12.9.2022 10.58
Ministry of Agriculture and Forestry

MMM:n tiedoksiannot ja kuulutukset

Katso myös

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 avulla jatketaan maaseudun kehittämistä entistäkin elinvoimaisemmaksi. Sellaiseksi, että se hyödyttää meitä kaikkia.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa