Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle

22.9.2022 15.30
MMM
Valtioneuvosto on tänään antanut esityksen laiksi eläinten hyvinvoinnista eduskunnalle. Lailla korvataan voimassa oleva eläinsuojelulaki ja –asetus. Lakiesityksen pohjana on aiempi hyvinvointilakiesitys vuodelta 2018. Koirien ja kissojen pentutehtailua ja kauppaa hillitään tuontikiellolla ja myynti-ilmoittelua koskevilla uusilla säännöksillä. Kokonaan uutta on se, että porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luovutaan siirtymäajalla. Esitykseen sisältyy myös mm. parsinavetoita ja sikahäkkejä koskevia rajoituksia.

Maa- ja metsätalousministeri Kurvinen: Luonnon tilan parantamista koskevassa EU:n asetusehdotuksessa on lisättävä jäsenmaiden liikkumavaraa

22.9.2022 15.07
MMM
Kuva suojärvestä
Euroopan komission kesäkuussa 2022 julkaisema asetusehdotus luonnon tilan parantamisen tavoitteista (ns. ennallistamisasetus) on nyt saatettu eduskunnan käsiteltäväksi. Valtioneuvoston 22.9.2022 eduskunnalle toimittamassa U-kirjelmässä kuvataan valtioneuvoston kannat komission ehdotukseen.

Pasi Patrikainen Maanmittauslaitoksen pääjohtajaksi

22.9.2022 14.08
MMM
Pasi Patrikainen.
Valtioneuvosto on tänään 22.9.2022 nimittänyt Maanmittauslaitoksen pääjohtajaksi yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi Patrikaisen ajalle 10.10.2022 – 9.10.2027. Pääjohtajan virkaa haki 10 henkilöä. Viran edellinen haltija Arvo Kokkonen jää eläkkeelle 1.10.2022.

Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu

19.9.2022 20.39
MMM
Kuva puiden latvoista
Valtioneuvosto antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen metsätalouden uutta määräaikaista kannustejärjestelmää, METKA, koskevaksi laiksi. Uusi METKA-järjestelmä tulee korvaamaan nykyisen Kemera-tukijärjestelmän. Kannustejärjestelmällä tuetaan yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitotoimia ja metsätieverkon ylläpitoa.

Metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoimintaverkostohankkeille avattu rahoitushaku

19.9.2022 10.00
MMM YM
Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet yhteisen rahoitushaun, jolla halutaan vahvistaa alueellista yhteistyötä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Rahoitushakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 15.11.2022.

Sitkun, mutkun, voikun vai nytkun?

14.9.2022 10.25
MMM

Yhä harvempi viljelijä haluaa lisäkoulutusta. Trendi on ollut laskeva jo vuosia, vaikka koulutuksista saisi eväitä ja työkaluja tilojen uudistamisen tueksi. Markku Himanen kuvailee blogikirjoituksessaan syitä merkittävästi vähentyneille hakijamäärille ja pohtii, miten koulutuksen vetovoimaa voi parantaa.


Kouluruokailu - tehomuonitusta vai virkistävä hetki?

13.9.2022 15.45
MMM
Maa- ja metsätalousministeriö järjestää Ylen Hyvin sanottu –festivaalilla Hämeenlinnassa 30. syyskuuta kaksi keskustelua kouluruokailusta. Keskustelijat tapaavat joko luottamuksellisessa tai kaikille avoimessa pop up -keskustelussa.

Parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä aloitti toimintansa

13.9.2022 10.46
MMM
Hallituksen asettaman arviointiryhmän tavoitteena on selvittää keinoja maatalouden toimintaedellytysten ja suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Katso myös

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 avulla jatketaan maaseudun kehittämistä entistäkin elinvoimaisemmaksi. Sellaiseksi, että se hyödyttää meitä kaikkia.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa