FI SV EN

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on maailman suurin monikansallinen parlamentti. Euroopan parlamentissa on 751 jäsentä, jotka valitaan poliittisten ryhmien mukaan. Euroopan parlamentissa on kahdeksan poliittista ryhmää ja sitoutumattomia jäseniä. Suomesta on valittu 13 edustajaa, jotka ovat jakautuneet seitsemään eri poliittiseen ryhmään.

Muiden kansanedustuslaitosten tavoin Euroopan parlamentin toimivalta voidaan jakaa kolmeen keskeiseen osaan, jotka ovat lainsäädäntövalta, budjettivalta ja täytäntöönpanon valvonta. Tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä (= yhteispäätösmenettely) Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto hyväksyvät yhdessä komission tekemät lakiehdotukset. Parlamentin lopullinen hyväksyntä on lakien voimaantulon edellytys. Tavanomainen lainsäädäntömenettely on laajentunut Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä myös maatalouspolitiikan alalle.

Muualla verkossa

Euroopan parlamentti