FI SV EN

Ordförandeländer

Varje EU-medlemsland är ordförande för rådet ett halvt år åt gången. Ordförandelandet bereder tillsammans med kommissionen och rådets sekretariat sammanträdena mellan råden och sammanträden som bereder dessa (mellan arbetsgrupperna och särskilda jordbrukskommittén) och är ordförande i dessa sammanträden. I början av 2007 ändrades systemet så att medlemsländerna är ordförande i grupper av tre länder och kan friare besluta om sammanträdesarrangemangen.

 

Näst står i tur:

Tjeckien juli–december 2022

Sverige januari–juni 2023

Spanien juli–december 2023

Belgien januari–juni 2024

Ungern juli–december 2024

Polen januari–juni 2025

Danmark juli–december 2025

Cypern januari–juni 2026

Irland juli–december 2026

Litauen januari–juni 2027

Grekland juli–december 2027

Italien januari–juni 2028

Lettland juli–december 2028

Luxemburg januari–juni 2029

Nederländerna juli–december 2029

Slovakien januari–juni 2030

Malta juli–december 2030

 

På andra webbplatser