Valmisteilla

Tältä sivustolta löydät poimintoja maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaisista EU-asioista.

Maatalous

  • Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen 2020 jälkeen ”Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus”
  • Tislattujen alkoholijuomien asetuksen uudistaminen
  • Komission lainsäädäntöehdotus, joka koskee viljelijän asemaa elintarvikeketjussa ja epäterveitä kauppatapoja (esitellään keväällä 2018)

Eläin- ja kasviterveys sekä elintarviketurvallisuus

  • nk. SANCO-paketti (eläinten terveys, kasvien terveys, kasvien lisäysaineisto ja virallinen valvonta)
  • Asetus koskien jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja tuonnissa sovellettavista jalostus ja polveutumisedellytyksistä
  • Asetus lääkerehuista

Elinkeinokalatalous

  • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta. Neuvosto on muodostanut ehdotuksesta näkemyksensä.
  • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta (hoitosuunnitelma). Asiasta on käyty neuvostossa alustavaa keskustelua syksyllä 2011 ja keväällä 2012. Neuvosto ei ole vielä muodostanut yhteistä näkemystä. Euroopan parlamentti on saattanut ensimmäisen käsittelynsä päätökseensä.
  • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikka koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta.
  • Yhteisen kalastuspolitiikan valvonta-asetuksen (1224/2009) muutosehdotukset. Euroopan komissio on tiedottanut, aikoo antaa ko. asetusta koskevan muutosehdotuksen (arviolta 2016-2017).

Muualla palvelussamme

EU:n metsäasiat