EU:n sopeutumisstrategia

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2021 uuden ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategian 'Ilmastokestävä Eurooppa  Uusi EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi' osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Strategia vahvistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista ja niihin sopeutumista osana ilmastokestävän ja hiilineutraalin Euroopan rakentamista vuoteen 2050 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriö on informoinut Suomen eduskuntaa uudesta EU:n sopeutumisstrategiasta keväällä 2021.

Strategia sisältää neljä suurta tavoitetta:

  1. Älykkäämpää sopeutumista: tietämyksen lisääminen ja epävarmuuden hallinta.
  2. Systemaattisempaa sopeutumista: politiikan kehittäminen kaikilla tasoilla ja aloilla.
  3. Nopeampaa sopeutumista kautta linjan.
  4. Kansainvälisen ilmastokestävyyden edistäminen.

EU:n sopeutumisstrategian mukaan sopeutumista koskevat päätökset on perustettava uusimpaan tieteelliseen tietoon digitaalista siirtymää hyödyntäen. Systeemisillä sopeutumistoimilla varmistetaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen vieminen osaksi kaikkia asiaankuuluvia politiikkatoimenpiteitä eri hallinnon tasoilla, niin paikallisella kuntatasolla kuin jäsenmaiden välisessä yhteistyössäkin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen huomioidaan EU:n politiikkatoiminnassa, kuten yhteisessä maatalous- ja vesipolitiikassa sekä lukuisissa EU:n rahoitusvälineissä. Sopeutuminen pyritään sisällyttämään myös osaksi makro- ja julkista taloutta koskevaa politiikkaa. Lisäksi strategia painottaa sopeutumistoimien pikaista toimeenpanoa, ja kansainvälistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

EU hyväksyi ensimmäisen sopeutumisstrategian vuonna 2013. Uusi strategia vahvistaa ja laajentaa ensimmäisen sopeutumisstrategian osa-alueita.

Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa hyväksyttiin myös ensimmäinen eurooppalainen ilmastolaki kesällä 2021. EU:n ilmastolaki asettaa osaltaan myös kansallisia sopeutumissuunnitelmia koskevia vaatimuksia. 

Muualla verkossa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen EU:ssa 
European Climate Adaptation Platform Climate ADAPT
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Lisätietoja

Karoliina Pilli-Sihvola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162100