EU:n sopeutumisstrategia

EU-komissio päivittää paraikaa ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiaansa osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on edennyt jäsenmaissa ja toimialoilla eri vauhdilla, ja uuden strategian on tarkoitus vastata EU-alueen sopeutumishaasteisiin entistä kunnianhimoisemmin ja kattavammin mm. paikkaamalla tietoaukkoja ja valtavirtaistamalla sopeutumista EU-tasolla. Lisätietoa strategian uudistamisesta löydät täältä.

EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategian arviointi valmistui vuonna 2018. Eduskuntaa tiedotettiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimeenpanon kiireellisyydestä keväällä 2019.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta.

EU:n sopeutumisstrategian (2013) tavoitteena on kehittää varautumista yhteisötasolla, lisätä mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kaikilla hallinnon tasoilla sekä koordinaation parantaminen. 

EU:n sopeutumisstrategiassa painotetaan kansallisten sopeutumisstrategioiden merkitystä sekä sopeutumisen viemistä osaksi kaikkia asiaankuuluvia politiikkatoimenpiteitä kaikilla hallinnon tasoilla. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen huomioidaan EU:n yhteisessä politiikkatoiminnassa, kuten yhteisessä maatalouspolitiikassa, liikennesektorin suuntaviivoissa sekä vesipuite- ja tulvadirektiiveissä. 

Muualla verkossa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen EU:ssa 
Climate-Adaptin verkkosivut
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104