FI SV EN

EU:n suorat tuet

EU:n suorat tuet kuuluvat Euroopan unionin maataloustukirahaston varoista rahoitettaviin viljelijöille maksettaviin tukiin. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita ja toimeenpanoa päivitetään ja uudistetaan säännöllisin väliajoin, jotta veronmaksajien varoin rahoitettavien maataloustukien vaikuttavuus vastaisi kuluttajien, ympäristön sekä yhteiskunnan asettamia tavoitteita.

Kaudella 2023-2027 suoria tukia ovat perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden tulotuki, ekojärjestelmätuki, sekä tuotantosidonnaiset tulotuet (eräät eläin- ja erikoiskasvipalkkiot). Tuet myönnetään pinta-alan, eläimen tai teurastetun eläimen perusteella edellyttäen, että tukien saamisen edellytykset täyttyvät. Ehtoina tukien saamiselle ovat muun muassa ehdollisuuden noudattaminen ja aktiiviviljelijän määritelmän täyttäminen.

Suorien tukien perusteista ovat päättäneet Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto yhteispäätösmenettelyllä.  Päätöstä eli perusasetusta täydentävät ns. delegoitu asetus sekä täytäntöönpanoasetukset. Siltä osin kuin EU:n jäsenmaille on edellä mainituissa säädöksissä mahdollistettu kansallinen päätäntävalta, on valtioneuvosto antanut kaksi lakia sekä muutamia valtioneuvoston asetuksia. Internet -linkit näihin asetuksiin ovat seuraavat:  

 

Maa- ja metsäministeriön tiedotteita:

Tuotantosidonnainen tuki 2020

Hakuohjeet ja -oppaat

Viljelijätukien hakeminen (Ruokaviraston sivuilta)

Lisätietoja

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162356  


Auli Nurmi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162304