Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Biotalouden yritysten Contact Point -palvelun pilotointi

Toteuttajat

Tapio Oy, valikoidut ELY-keskukset ja Yritys-Suomi

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2017–2018

Biotalouden kasvulle on asetettu Suomessa kunnianhimoiset tavoitteet. Biotalousstrategian tavoitteena on kasvattaa Suomen biotalouden tuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Lisäksi biotalouden kasvun avulla pyritään parantamaan vaihtotasetta, vahvistamaan huoltovarmuutta ja lisäämään energiaomavaraisuutta.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yritysten toimintaedellytysten tukemista. Varsinkin aloittelevat yritykset tarvitsevat hyvin usein julkisia rahoitusinstrumentteja toiminnan aloitus- ja kasvuvaiheessa. Tällä hetkellä eri rahoitusmahdollisuuksia on suhteellisen hyvin tarjolla. Ongelmaksi on kuitenkin koettu, että yritykset eivät tunne kaikkia mahdollisia instrumentteja tai niiden hakuprosessit ovat monimutkaisia. Toisaalta rahoittajat ovat tuoneet esille, että hyviä rahoitushakemuksia toivoisi olevan enemmän.

Tässä hankkeessa kehitetään Contact Point –palvelukonseptia, jossa biotalouden yritysidean (= idea yrityksen perustamisesta tai toiminnan laajentamisesta) omaavaa toimijaa autetaan löytämään rahoitus idealleen. Tämä voi vaatia liikeidean ja/tai rahoitushakemuksen jatkokehittämistä sekä toimintaan liittyvien lupamenettelyiden toteuttamista. Palveluun hakeutuvan yrityksen liiketoiminnan edellytyksiä pyritään kehittämään sekä hyödyntämään tehokkaasti niin yksityisen kuin julkisenkin rahoituksen mahdollisuuksia. Yrityspalveluita on jo olemassa, ja hankkeessa pilotoitava palvelu onkin integroitava toimivimpiin yritysneuvonnan palveluväyliin, kuten Yritys-Suomeen.

On esitetty, että maakuntauudistuksen yhteydessä myös alueellisten kehittämisrahojen hallintomalli tulisi uudistaa. Rahoituspäätökset ja hankkeiden valvonta keskitetään todennäköisesti tietyille alueellisille viranomaisille. Tämän lisäksi maakuntahallitukselle yhdessä sidosryhmiensä kanssa kaavaillaan roolia alueensa painopistealueiden määrittämisessä. Tämän hankkeen toteutuksessa huomioidaan maakuntauudistus sekä kerätään tietoa, jota voidaan hyödyntää hallintouudistuksessa.

Hanke toteutetaan case-esimerkkien avulla kehittämis- ja kokeiluhankkeena. Tuloksena syntyy tietoa yritysten ja yritysneuvojien tarpeista sekä toimintamalli, jolla biotalouden aloittavia yrityksiä voidaan neuvoa heille tärkeissä aiheissa.