Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi ja Venäjä tiivistävät yhteistyötä riistatalouden alalla – kaikki riistalajit mukana julkilausumassa

Maa- ja metsätalousministeriö
27.1.2021 10.52
Tiedote

Suomen maa- ja metsätalousministeriö ja Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö ovat sopineet yhteistyön laajentamisesta riistatalouteen. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja Venäjän luonnonvaraministeri Aleksandr Kozlov allekirjoittivat yhteisen julkilausuman 27.1.2021. Yhteinen allekirjoitustilaisuus järjestettiin etätilaisuutena.

Julkilausumaan liittyvistä yksityiskohdista on sovittu ministeriöiden virkamiesten kesken 5. elokuuta 2020 järjestetyssä tapaamisessa.

– Julkilausuma edistää rajat ylittävää yhteistyötä Venäjän kanssa muun muassa suurpeto- ja susiasioissa, joka on yksi Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista. Myös tiedonvaihto villisikakannasta paranee, mikä auttaa esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Ministeriöt perustavat kahdenvälisen riistatalouden virkamiestyöryhmän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita, sovitaan yhteisistä hankkeista sekä muusta konkreettisesta yhteistyöstä ja vaihdetaan myös kokemuksia riistatalouden alalla. Julkilausuma kattaa kaikkien riistalajien hoidon. Jatkossa myös esimerkiksi susikannan hoitosuunnitelmaan kirjattu rajat ylittävä yhteistyö on mahdollista Venäjän kanssa.

Riistataloutta ja metsästystä koskeva lainsäädäntö, parhaat käytännöt sekä yhteistoiminta alan laitosten ja organisaatioiden välillä ovat jatkossa yhteistyön konkreettisia keskustelunaiheita. Julkilausuma vahvistaa lisäksi nykyistä tiede- ja tutkimusyhteistyötä.

MMM allekirjoitti vastaavanlaisen yhteistyöasiakirjan Ruotsin Naturvårdsverketin ja Norjan Miljödirektoratetin kanssa 2020.

Lisätiedot maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 0295 162 391, [email protected] (riistatalous, suurpedot)
neuvotteleva virkamies Paula Karppinen, p. 0295 162 011, [email protected] (Venäjää liittyvät erityiskysymykset)

Jari Leppä Riista