FI SV EN

Bioekonomi vid jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för en hållbar användning av Finlands förnybara naturresurser, och är därmed intensivt med om att bygga bioekonomin. Skog, fisk, vatten, mat och jordbruk är alla viktiga delområden inom bioekonomi.

 

Biotaloushankkeet

Lisätietoja

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346  


Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162236