Valmisteilla

Tältä sivustolta löydät poimintoja maa- ja mesätalousministeriön ajankohtaisista EU-asioista.

Maatalous

 • Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen 2020 jälkeen ”Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus”
 • Tislattujen alkoholijuomien asetuksen uudistaminen
 • Komission lainsäädäntöehdotus, joka koskee viljelijän asemaa elintarvikeketjussa ja epäterveitä kauppatapoja (esitellään keväällä 2018)

Eläin- ja kasviterveys sekä elintarviketurvallisuus

 • nk. SANCO-paketti (eläinten terveys, kasvien terveys, kasvien lisäysaineisto ja virallinen valvonta)
 • Asetus uuselintarvikkeista
 • Asetus koskien jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja tuonnissa sovellettavista jalostus ja polveutumisedellytyksistä
 • Asetus lääkerehuista
 • Asetusehdotus koskien muuntogeenisiä organismeja koskevan päätöksentekomenettelyn uudelleentarkastelusta

Elinkeinokalatalous

 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta.   - Neuvosto on muodostanut ehdotuksesta näkemyksensä.
 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta (hoitosuunnitelma).  Asiasta on käyty neuvostossa alustavaa keskustelua syksyllä 2011 ja keväällä 2012.  -Neuvosto ei ole vielä muodostanut yhteistä näkemystä.  - Euroopan parlamentti on saattanut ensimmäisen käsittelynsä päätökseensä.
 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikka koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta.
 • Yhteisen kalastuspolitiikan valvonta-asetuksen (1224/2009) muutosehdotukset - Euroopan komissio on tiedottanut, aikoo antaa ko. asetusta koskevan muutosehdotuksen (arviolta 2016-2017).

Muualla palvelussamme

EU:n metsäasiat