EU:n sopeutumisstrategia

EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategian arviointi valmistui vuonna 2018. Eduskuntaa tiedotettiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimeenpanon kiireellisyydestäkeväällä 2019. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta.

EU:n sopeutumisstrategian (2013) tavoitteena on kehittää varautumista yhteisötasolla, lisätä mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kaikilla hallinnon tasoilla sekä koordinaation parantaminen. 

EU:n sopeutumisstrategiassa painotetaan kansallisten sopeutumisstrategioiden merkitystä sekä sopeutumisen viemistä osaksi kaikkia asiaankuuluvia politiikkoja kaikilla hallinnon tasoilla. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaaminen on myös viety osaksi EU:n yhteisiä politiikkoja, kuten yhteistä maatalouspolitiikkaa, liikennesektorin suuntaviivoja sekä vesipuite- ja tulvadirektiiveihin. 

Muualla verkossa
Ilmastonmuutoksen sopeutuminen EU:ssa.

 

Lisätietoja